۱۸ مهر (۱۰ اکتبر ) / ماجرای اعدام خانم عاطفه رجبی
۱۸ مهر (۱۰ اکتبر ) چه روزیست ؟


۱۸ مهر (۱۰ اکتبر ) روز جهانی علیه اعدام است ، اتحادیه اروپا در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۳ قطعنامه ای را درنشستی جهت لغو مجازات اعدام صادرکرد و درتاریخ ۱۹ جون  ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا قطعنامه مصوب ۱۰ اکتبر ۲۰۰۳ را با عنوان : « ۱۰ اکتبر روز علیه اعدام»  به مرحله اجرا در آورد، از طرفی  در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷ سازمان عفو بین الملل، و ان جی او ها، قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر "ائتلاف جهانی علیه اعدام"  و "توقف اعدام در جهان" ارائه خواهند کرد. این اقدام تلاشی در جهت لغو جنایت دولتی اعدام در سراسر جهان است.
اعدام قتل عمد از پيش برنامه ريزى شده و جنایتی سازمان یافته توسط دولت و یا طبقه حاکم است . قصد اعدام به زیر کشیدن جامعه و فراهم کردن موجبات تعرض به جامعه می باشد. اعدام ابزار طبقات حاکم برای کنترل و به انقیاد در آوردن جامعه و تعرض به حیثیت جامعه و سرکوب مردم معترض است. اعدام باعث افزايش خشونت در جامعه ، سرخوردگی افراد جامعه و به نمایش گذاشتن خشونت دولتی به جهت مرعوب کردن جامعه می باشد. با انجام اعدام قبح قتل و کشتن ريخته مي شود ، حق حيات که مسلم ترین حق انسانی است از انسانها سلب می شود و جان و حیثیت انسان ها بی ارزش نشان داده می شود و در مقابل طبقه حاکم درصدد برائت خود از هر ظنی است . اعدام پاک کردن صورت مساله و حذف عمدی انسانهایی است که قربانی مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، نگرش های اخلاقى ، فرهنگى ، تعصبات تحمیلی ، سرخوردگی های اجتماعی و غيره می باشند ، همچنین اعدام ابزاری است برای کشتن افراد جامعه بصورت قانونی و ریشخند جامعه ، افرادی که حکومت خواستار وجود آنان نیست! ، از طرفی اگر جرمی محرز است جامعه که باعث بروز جرم شده باید هزینه های آن را تقبل کند : هزینه نگهداری مجرم در شرایط انسانی و بازپروی او.
در ایران موارد بسیاری از اعدام ها صرفا از روی کینه و یا به دلایل غیر واقعی  و  برای سرپوش گذاشتن بر جنایت های اعدام کنندگان  صورت گرفته است. 
ماجرای اعدام خانم عاطفه رجبی را بخاطر می آورید ، دختر ۱۶ ساله مورد تجاوز قرار می گیرد و برای جلوگیری از اعلام اسمشان توسط دختر ۱۶ ساله ، او را بطور قانونی و در جلوی چشمان بهت زده بسیاری اعدام می کنند ، گوشه ایی از جنایت را یاد آوری می کنم :
سپیده دم يکشنبه ، ۲۵ مرداد ماه ۱۳۸۳خورشیدی برابر با ۱۵ اوت ۲۰۰۳ ، ساعت ۶ صبح ، کودک ۱۶ ساله ایی به نام عاطفه رجبی ، فرزند قاسم ، در فقدان مادر مرحوم ( بي‌بي راعي) ، به جرم نداشتن معیشت ، به جرم کودک طلاق بودن در ایران اسلامی ،  به جرم زندگی کردن برای مدتی در مراکز بهزیستی مشهد ، به جرم از دست دادن مادرش در یک تصادف در آغاز زندگی ، به جرم دوره گرد و کارگر آجر پزی بودن پدرش ، به جرم نگهداری از مادر بزرگ و پدر بزرگ پیرش ، به جرم پرتاب کردن حجابش به سوی قاضی شرع حاجی رضایی ،  به جرم مورد تجاوز قرار گرفتن از طرف علی دارابی ، سروان ذبیهی ، سروان مولایی ، قاضی حاجی رضایی و افراد دیگری که به عنوان  ع. ا.د. (۵۰ ساله ) و ع. ذ. (۴۵ ساله ) معرفی شده اند ، به جرم شکنجه شدن توسط قاضی شرع – حاجی رضایی و به جرم ۱۶سال زندگی نکبت بار تحمیلی به او توسط طبقه حاکم تا لحظه مرگ ، بدون محبت مادر و بدون مراقبت پدر، در شهرستان نکا در استان مازندران، در خيابان ۳۰ متری واقع در خيابان راه آهن (نواب صفوی) توسط طبقه حاکم و با طناب دار اعدام شد، در صحنه جنایت پیرمردی به نام موسی غش کرد و جان به جان آفرین تسلیم گفت.
طناب اعدام توسط متجاوز و شکنجه گرش قاضی شرع! حاجی رضایی به گردن او انداخته شد و با جرثقیل به بالا کشیده شد ، حکم حکومتی اجرا شد .
قاضى حاجی رضایی ، سروان ذبیهی و سروان مولایی سه جنایتکار پس از بازداشت ، اذعان كرده اند كه " برای جلوگيری از افشای نام خود توسط عاطفه برای اجرای چنين حکمی تلاش کرده اند و آنگاه با گرفتن استشهاد محلی اين عمل خود را وجهه قانونی تر داده اند. "
قاضی حاجی رضایی هنگام به دار کشیدن عاطفه رو به حاظرین می گفت : " او بخاطر زبان تندش اعدام می شود. "
اين حکم بنا به کیفر خواست رئيس  دادگستری نکا (حاجی رضایی) ، تائيد ديوان عالی کشور و موافقت رئيس قوه قضائيه (شاهرودی) انجام شده است .
گواهي خلاصة رونوشت فوت سازمان ثبت احوال به شمارة (348635 9/ ف)  روز فوت را ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ عنوان می کند. روز فوت .

 

 

هرگز از مرگ نهراسيده ام ،
اگر چه دستانش از ابتذال شكننده تر بود،
باري هراس من از مرگ در سرزميني ست كه :
مزد گور كن افزون از بهاي زندگي آدمي باشد.

گر بدين سان زيست بايد پست ،
من چه بي شرمم اگرفانوس عمرم را نياويزم،
بربلند كاج خشك كوچه ي بن بست.

گر بدانسان مرد بايد پاك،
من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود چون كوه،
يادگاري جاودانه، برتراز اين بي بهاي خاك.
                                                          (احمد شاملو)

 
همچنانکه ملاحظه فرمودید قتل فجیع و غیر انسانی عاطفه رجبی به دلیل سرپوش گذاشتن بر تجاوز و شکنجه کردن خانم عاطفه رجبی توسط سروان ذبیهی ، سروان مولایی و نیز قاضی شرع ! حاجی رضایی بوده و در کل برای سرپوش گذاشتن بر تمامی کاستی هایی بوده که طبقه حاکم بر زندگی عاطفه رجبی تحمیل کرده بوده است .

در اینجا فیلم تکان دهنده اعدامی را ببینید که توسط طبقه حاکم به جهت سرپوش گذاشتن بر کاستی های تحمیلی به جامعه صورت گرفته است :
 http://h1.ripway.com/hrwaii2007/edam.3gp

در ۸۹ کشوردنیا قانون اعدام لغوشده است.
در ۱۰ کشور دنیا تنها برای مجرمین درجنگ مجازات اعدام اجرا می شود.
در۳۰ کشور دنیا اعدام درعمل لغو شده است ، اما مجازات اعدام همچنان در قانون اساسی آنها وجود دارد ، اما در ۳ دهه اخیردراین کشورها  اجرا نشده است .
در مجموع در ۱۲۹ کشور دنیا مجازات اعدام درقانون وعملاً حذف شده است.
اتحادیه اروپا به اعضای خود اعلام کرده یکی ازشرایط باقی ماندن دراروپای متحد رعایت کردن این اصل است.
درسال ۲۰۰۶ حدود ۱۵۹۱ نفر در ۲۵ کشور اعدام شده اند و حدود ۳۸۶۱ نفر در ۵۵ کشور محکوم به اعدام هستند.
در ایران موج اعدام ها به صورت فزاینده ایی در آمده است و جنایت دولتی به صورت قتل عام و اعدام های  گروهی در حال اجرا می باشد .

کشتن عامدانه و گرفتن حق حیات انسانها، به هر دلیل و بهانه ، حق هیچ دولت و قدرتی نیست و معتقدم اعدام فقط ابزاری در دست طبقه حاکم برای تعرض به جامعه و انسانها و سرپوش گذاشتن بر کاستی های تحمیلی به جامعه از طرف طبقه حاکم است .

۱۰ اکتبر بهترین موقعیت برای سازماندهی و برچیدن بساط شنیع اعدام و سنگسار می باشد. با همکاری و اتحاد می توانیم صدای خود را به گوش جهانیان رسانده و حکومت را از ادامه این کشتار فجیع و ضد انسانی باز داریم ، از همه آزادیخواهان میخواهم که همزمان با تلاش سازمان عفو بین الملل در سازمان ملل و ان جی او ها به هر روشی که می توانند مخالفت خود را با اعدام و احکام صادر شده اعدام توسط رژیم جمهوری اسلامی اعلام کنند.
ایرج شهبازی دستجرده
۲ مهر ۱۳۸۶ خورشیدی