غرفه  آزادی زن در نمایشگاه کتاب و کتابخانه شهر گوتنبرگ سوئد

نمایشی علیه آپارتاید جنسی!

روزهای 27 تا 30 سپتامبر 2007 نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر گوتنبرگ، سوئد برگزار گردید. این نمایشگاه که سالانه برگزار میشود برخلاف سنت نمایشگاه های مشابه که محل ملاقات کمپانی های بزرگ کتابفروشی است، نمایشی از گردهمائی مردم و ملاقات هزارها انسان علاقمند به کتاب است. در کنار نمایشگاه بین المللی کتاب، هرساله صدها سمینار و سخنرانی نیزبرگزار میشود. طبق آمار برگزار کنندگان  هرسالانه بیش از 100 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید میکنند و امسال آمار بازدیدکندگان به  468 108 رسید.
سازمان آزادی زن امسال در این نمایشگاه غرفه ویژه خود را داشت. در این غرفه علاوه بر عرضه و توزیع نشریه آزادی زن به زبان انگلیسی و فارسی و نشریه مدوسا،  کتاب "اسلام سیاسی و حقوق زن" بقلم آذر ماجدی برای اولین بار به معرض فروش گذارده شد. از دیگر کتابهای موجود در غرفه آثارمنصور حکمت بود که ضرورت وجودشان چون همیشه حس میشد. دنیا بعد از 11 سپتامبر چون هر سال مورد استقبال قرار گرفت.
اسلاید شو تهیه شده از تصاویر قربانیان قتلهای ناموسی در سراسر جهان و مبارزات جنبش زنان در ایران بخشی از برنامه غرفه سازمان آزادی زن بود.
در کنار این فعالیت ها تابلو بزرگی از کره زمین با جملات "برای یک دنیای بهتر در روز 10 اکتبر علیه اعدام در سراسر جهان بپاخیزیم" توجه بازدید کنندگان را به خود جلب می کرد. مردم بسیاری با علاقه و سمپاتی  پتیشن علیه  اعدام در غرفه ما را امضاء میکردند. بالغ بر 3000 نفر پتیشن ما بر علیه مجازات اعدام و همچنین پتیشن برای ممنوعیت مدارس مذهبی را طی این چند روز امضاء کردند.
همزمان با برگزاری غرفه، بیش از 1500 نسخه از بروشور سازمان آزادی زن در بیرون از نمایشگاه در میان مردمی که برای  ورود به سالن ها صف کشیده بودند و همچنین هزاران اعلامیه علیه مجازات اعدام، در دفاع از ممنوعیت مدارس مذهبی و مصاحبه منصور حکمت، عروج و افول اسلام سیاسی در میان بازدید کنندگاه توزیع شد.
در طول این چهار روز بازدیدکنندگان با موقعیت تحت ستم زنان در ایران و خاورمیانه و نظام آپارتاید جنسی که در ایران تحمیل شده و نیز با مقاومت و مبارزات زنان در ایران آشنا شدند. همچنین تعدادی از موسسات آموزشی خواهان فرستادن سخنران ازطرف سازمان آزادی زن برای بحث در مورد ممنوعیت سمبل های مذهبی و راههای مقابله با ناموسی پرستی شدند.
سازمان آزادی زن بدین  بوسیله   تشکر ویژه  خود را از همه فعالینی که امکان برگزاری این نمایشگاه را فراهم کردند، اعلام میکند.

 سازمان آزادی زن
30 سپتامبر2007