زنده باد ۱۶ اسفند – ۶ مارس "روز همبستگی جهانی با کارگران ایران"

دیوید کاکرافت دبیر فدراسیون جهانی حمل و نقل روز ۶ مارس برابر با ۱۶ اسفند را "روز همبستگی جهانی با کارگران ایران" و آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی اعلام کرده است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این فراخوان ارزشمند فدراسیون جهانی حمل و نقل استقبال میکند و به نوبه خود در گسترش آن میکوشد. گسترش همبستگی بین المللی کارگری یکی از ارکان سیاست انترناسیونالیستی ماست. کارگران میهن ندارند. این حکم مانیفست کمونیست است. ما در مقابل توحش سرمایه و تمامی بنیانهای فکری و سیاسی اش، چهارچوب و مبانی فکری و سیاسی طبقه خود و ارزشهای انسانی و رهایبخش جنبش کمونیسم کارگری را قرار میدهیم. ما درمقال سیاست ایجاد مرز و هویتهای کاذب ملی و میهنی، هویت انسانی و طبقاتی خود را قرار میدهیم. ما درمقابل اتحاد سودجویانه سرمایه، اتحاد انسانی و طبقاتی خود را قرار میدهیم. ما در مقابل سیاست تفرقه افکنانه و کور ناسیونالیسم، سیاست همبستگی بین المللی کارگری را قرار میدهیم.
منصور اسانلو، محمود صالحی و تمامی فعالین کارگری بدون قید و شرط باید آزاد شوند. این یکی از اهداف این اعتراض است. اما حرکتی که سوت آغاز آن زده شده است مسلما به تحقق همین اهداف بسنده نخواهد کرد. مبارزه برای سایر خواستهای پایه ای کارگران از جمله مبارزه برای پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه برای دریافت بیمه بیکاری مکفی، مبارزه برای برخورداری از حق تشکل و اعتصاب گوشه دیگری از مطالباتی است که امروز طبقه کارگر برای آن مبارزه میکند. این مبارزه باید این اهداف را هم در دستور کار خود قرار دهد.
رفقای کارگر
این اقدام فدراسیون حمل ونقل یکبار دیگر نشان میدهد که شما در مبارزه برای تحقق اهداف عادلانه و انسانی خود تنها نیستید.  دنیای کارگران با شماست. متحد شوید. متشکل شوید. مجامع عمومی خود را تشکیل دهید.


زنده باد همبستگی بین المللی کارگری!
زنده باد سوسیالیسم!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۸ فوریه ۲۰۰۸ – ۱۹ بهمن ۲۰۰۸


 

فدراسیون جهانی حمل و نقل (ITF ) اعلام کرد:
۶ مارس - ۱۶ اسفند
روز همبستگی جهانی با کارگران ایرانی


از: فدراسیون جهانی حمل و نقل (ITF )
به: تمامی سازمان های عضو
موضوع: روز اقدام جهانی در همبستگی با کارگران ایرانی
یاران گرامی
بیشتر از ۲۰۰ روز از زمانیکه منصور اسالو در ژوئن ۲۰۰۷ ربوده و به زندان اوین فرستاده شد، می گذرد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (آی.تی.اف) و وابستگانش، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی.تی.یو.سی) و اعضایش، و همکاران در فدراسیون اتحادیه های جهانی، کارزاری را به همراه یکدیگر برای آزادی وی و پیشبرد و ارتقاء حقوق کارگران در ایران به راه انداخته اند. همچنین محمود صالحی، یکی از رهبران برجسته اتحادیه کارگری در کردستان، از ماه مارس ۲۰۰۷ تاکنون در زندان بسر می برد.
در ماه اوت ۲۰۰۷، یک ماه بعد از ربودن و بازداشت منصور اسالو، آی.تی.اف و آی.تی.یو.سی. یک "روز اقدام" در پاسخ به دستگیری غیرقانونی او برای بار سوم توسط مقامات ایرانی، سازماندهی کردند. از آن زمان تا کنون، کارزار فعالیتها و قطعنامه ها ادامه پیدا کرده است. این اقدامات بر روی تارنمای کارزار شرح داده شده است. www.freeosanloo.org
مردم درگوشه و کنار دنیا، در حال برپاکردن کارزار برای منصور اسالو هستند؛ در ماه اکتبر ۲۰۰۷، رهبران اتحادیه کارکنان کشتیرانی اندونزی به تهران رفتند تا همبستگی شان را با منصور اسالو و محمود صالحی و خانواده هایشان اعلام کنند؛ بخش کارگران بارانداز آی.تی.اف.، کارزار را تماماًً مورد تأئید قرار داد، از شرکت کنندگان در اجلاس اخیرحمل و نقل هوائی داخلی در قاهره خواسته شد تا دولتهای مربوطه شان را به حمایت از کارزار جلب کنند؛ و کمیته حمل و نقل شهری در اجلاس ژانویه ۲۰۰٨ فراخوانی برای اقدامات بیشتر داده است.   
با این حال، هنوز اینطور بنظر میرسد که گویا در تهران گوش کسی به حرف ما بدهکار نیست. هیچ اقدام مثبتی از طرف حکومت ایران صورت نگرفته است. از این هم بدتر، هم محمود صالحی و هم منصور اسالو از نظر سلامتی مشکلاتی دارند که نیاز به درمان در خارج از زندان دارند که مقامات ایرانی دائماً طفره میروند.
آی.تی.اف به همراه آی.تی.یو.سی. همه اعضاء را برای پیوستن به "روز اقدام جهانی در همبستگی با کارگران ایرانی" در روز ۶ ماه مارس فرامی خواند. همانطور که اعضاء ما در بخش کارگران راه آهن آی.تی.اف. میدانند، که این روز سالگرد بالا بردن ایمنی خطوط راه آهن است که تظاهرات ها، گردهمائی ها و جلسات همگانی در دنیا برپا می شود.
آی.تی.اف به همراه آی.تی.یو.سی. همه اعضاء را برای پیوستن به "روز اقدام جهانی در همبستگی با کارگران ایرانی" فرامی خواند. بر پایه صحبتهای انجام شده با آی.تی.یو.سی.، ما احساس کردیم که یک اقدام در سطح جهانی قبل از انتخابات پارلمان و سال نو ایرانی پیام قدرتمندی را می رساند و بر روی آنها که مانع فعالیتهای جنبش اصیل کارگری در ایران می باشند، فشار می گذارد و به کسب آزادی منصور اسالو و محمود صالحی کمک می کند.
ما همه اعضاء را فرا می خوانیم تا ادارات مربوطه در دولت و سیاستمدارانی که قصد دیدار رسمی از ایران را دارند، به پشتیبانی از موردهای منصور اسالو و محمود صالحی و ارتقاء و ترویج حقوق کارگران، جلب کنند. همچنین با هر هیئت نمایندگی ایرانی که به دلایل یا دیپلماتیک یا تجاری در حال بازدید از کشور شما هستند، باید برخورد شود و درباره این موارد و حقوق کارگران در ایران مذاکره و بحث شود.   
در اطلاعیه قبلی، ما نمونه مطالب و مواد کارزار را برایتان فرستادیم. فیلم کوتاه "آزادی خواهد آمد ـ داستان منصور اسالو" میتواند برای پیش بردن کارزار استفاده شود. این فیلم بر روی دی.وی.دی. چند زبانه (انگلیسی، فارسی، عربی، فرانسه، آلمانی، اسپانیائی و ژاپنی) در دسترس است. لطفاً با استفاده از فرم ضمیمه، به ما اطلاع دهید که چه مطالب و موادی را احتیاج دارید.
در زمانی نزدیک به روز تعیین شده، ما خلاصه ای از پیشنهادات و مطالب و مواد ترویجی و تبلیغی برای حمایت از فعالیتهای شما را، برایتان خواهیم فرستاد. لطفاً از تارنمای کارزار برای دانلود کردن اطلاعات مربوط به روز کارزار استفاده کنید .
www.freeosanloo.org
 در ضمن، لطفاً مسئول تماس اتحادیه تان را معرفی کنید و ما را از برنامه فعالیتهای تان برای این روز با خبر کنید.
لطفا"جهت هماهنگی های تکمیلی با آقای مک اوراتا urata_mac@itf.org.uk در ارتباط باشید.

برادر شما
دیوید کاکرافت
دبیرکل