گزارش از آکسیون 28 دسامبر 2009 در شهر گوتنبرگ سوئد

در روز دوشنبه 28 دسامبر بنا به فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد گوتنبرگ از ساعت 3 بعد از ظهر اعضا و کادرهای حزب و همچنین فعالین سازمان آزادی زن و درهمبستگی با مبارزات سرنگونی طلبانه مردم در ایران گرد آمده و آکسیونی را بر پا کردند. در این آکسیون که در مرکز شهر گوتنبرگ بر گزار گردید با خواندن  پیام و سخنرانی از جانب کادرهای حزب، سازمان آزادی زن و نماینده حزب سوسیالیستهای عدالتخواه به مردم گوتنبرگ یادآور شدیم که رژیم صد هزار اعدام همانطور که سی سال است که میگوئیم مشروعیت ندارد و باید با اراده مردم مصمم و آزادیخواه در ایران سرنگون شود. صدها نسخه اعلامیه حزب ، برگه های اطلاعاتی از طرف سازمان آزادی زن و مرکز پیگرد سران رژیم جمهوری اسلامی در این آکسیون پخش گردید و تلاش نمودیم توجه مردم را به اعتراضات بر حق مردم در ایران علیه جمهوری اسلامی جلب نماییم. این آکسیون با خواندن بیانیه ای مبنی بر 1- رد اعتبارنامه رژيم اسلامى بعنوان دولت ايران و اخراج مقاماتش از همه نهادهاى بين‌المللى، 2 - مسدود کردن حسابهای سران رژیم اسلامی در بانکها و نهادهای بین المللی،3 - محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران، 4- بستن  لانه جاسوسی " سفارت " رژیم در استکهلم در ساعت 5 بعد از ظهر به پایان برده شد.  

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی ، برابری ، حکومت کارگری
زنده باد جمهورى سوسياليستى
حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکیلات گوتمبرگ
28 دسامبر 2009