گزارش نماینده حزب اتحاد کمونیسم کارگری از آکسیون 16 فوریه گوتنبرگ در دفاع از فراخوان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب!

در پاسخ به فراخوان شانزده فوریه دانشجویان آزادی خواه وبرابری طلب در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی برای آزادی دانشجویان زندانی و همه زندانیان سیاسی تعدادی از فعالین سیاسی ،اجتماعی شهر گروه هماهنگی حرکات اعتراضی در شهر گوتنبرگ سوئد اعلام  وفراخوان به یک اکسیون در مرکز شهر و یک شب همبستگی دادند.
این آکسیون که مورد حمایت احزاب، سازمانهای مختلف و مردم آزادیخواه مقیم شهر گوتنبرگ قرار گرفته بود، با سخنان مجریان برنامه سلام ذیجی، شهلا نوری و حبیب سلطانی شروع شد و پس از آن نمایندگان احزاب شرکت کننده سخنرانی کرده و در بین سخنرانیها شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، دانشگاه پادگان نیست و مرگ بر جمهوری اسلامی نیز از بلند گو پخش می شد و توسط حاضرین تکرار میشد.
همینطور پخش تراکتهای مربوط به اخبار دانشجویی، جنبش زنان و کارگران و وجود پلاکادرو باندرولهای سرخ در سراسر میدان توجه همه رهگذران را به جلب می کرد.
کریم نوری از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری به زبان سوئدی  سخنرانی کرد.
احزاب و سازمانها شرکت کننده در این حرکت اعتراضی بر ادامه اعتراضات تا آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام فعالین دانشچویان، فعالان کارگری، جنبش زنان و فعالین حقوق مدنی در بند تاکید نمودند.
در شب همبستگی بر تمامی این خواستها یک بار دیگر تآیید گذاشته شد و ویدئو کلیپهای از اعتراضات دانشجویان چپ و آزادیخواه و برابری طلب به نمایش در آمد و با شعر خوانی و خواندن پیام  شب همبستگی ادامه یافت.
کریم نوری