از غرفه ما دیدن کنید!


بیست و سومین دوره  نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر گوتنبرگ سوند در روزهای 27 تا 30 سپتامبر برگزار میگردد.
سازمان آزادی زن با کمک ( آ ب اف) گوتنبرگ امکان شرکت در این نمایشگاه را یافته است. از غرفه ما  با  مجموئه ای از ادبیات نویسندگان آزادیخواه و برابری طلب  به زبان فارسی و سوئدی و انگلیسی دیدار کنید. شما می توانید کتاب اسلام سیاسی و حقوق زن، نوشته آذر ماجدی را، برای اولین بار در غرفه
 خریداری نمایید.A03:54


زنده باد آزادی
زنده باد برابری
سازمان آزادی زن
www.azadizan.net