شما نیز به ما بپیوندید !  
آکسیون اعتراضی برای آزادی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب( 16 فوریه)

دهها تن از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در زندانهای ایران تحت انواع شکنجه ها قرار دارند. و دستگیری همچنان ادامه دارد . ابراهیم لطف الهی را در زندان سنندج زیر شکنجه وحشیانه به قتل رساندند.
در اعتراض به این تهاجمات وحشیانه دولت اسلامی ایران " دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه ها" روز 16 فوریه را روز اعتراض جهانی به جمهوری اسلامی جهت آزادی همه داشجویان زندانی اعلام کرده اند.

در همین راستا ما نیز از همه آزادیخواهان و برابری طلبان مقیم هلند میخواهیم به جمع ما در روز 16 فوریه پیوسته تا به این فراخوان انسانی پاسخی در خور دهیم.

زمان : 16 فوریه 2008 ساعت 12 تا 15
مکان : میدان دام شهر آمستردام

حزب اتحاد کمونیسم کارگری ( واحد - هلند)

تلفن : (0)61 643 75 70
10 فوریه ۲۰۰۸