اعدام فتل عمد دولتی است!

زنان و مردان آزادیخواه!
 روز ۱۰ اکتبر برابر با 18 مهر، روز جهانی علیه اعدام در جهان است.
 سازمان عفو بین الملل، ائتلاف جهانی علیه اعدام و همچنین تعدادی  از "ان جی او" ها قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ اکتبر مبنی بر توقف اعدام در سطح جهان ارائه خواهند کرد.
 این اقدام گامی موٽر در جهت لغو قانونی "مجازات اعدام" در سطح جهان بخصوص ایران است.
 جمهوری اسلامی ،جمهوری  اعدام و کشتار فقط در شش ماهه گذشته بیش از 204 نفر را به دار آویخته است.
باید جلوی این بربریت قرون وسطایی را گرفت! باید متحد و همصدا بر علیه زندان و شکنجه و اعدام ایستاد.
سازمان آزادی زن واحد گوتنبرگ ، سوئد در حمایت از این کمپین جهانی بمنظور گسترش مبارزه علیه اعدام در آکسیون روز 10 اکتبر که  در شهر گوتنبرگ، توسط حزب اتحاد کمونیست کارگری ترتیب داده شده است، شرکت خواهد کرد واز تمامی شما نیروهای آزادیخواه، انساندوست، و پیشرو میخواهید که دراین روز متحدانه علیه اعدام بمیدان بیایند. وعده ما (برونز پارکن بین ساعت 16 تا 18) .

زنده باد آزادی
 زنده باد برابری
زنده باد سکولاریسم
سپتامبر2007 15
www.azadizan.com
0737262622هماهنگ کننده آکسیون گوتنبرگ، شهلا نوری: