فراخوان    
آکسیون حمایتی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب

در حمایت از فراخوان "دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب" در ایران برای آزادی دانشجویان زندانی، روز شنبه 16 فوریه از ساعت 12 تا 15 بعد از ظهر در میدان DAM آمستردام گرد هم میآئیم تا صدای اعتراض آنها را به گوش جامعه هلند برسانیم.

از همه انسانهای آزادیخواه و دانشجویان مقیم هلند دعوت میکنیم که در این آکسیون اعتراضی شرکت نمایند.

زمان و محل آکسیون: میدان  Dam
Amsterdam

16 فوریه ساعت 12 تا 15

تشکیلات هلند حزب حکمتیست
تشکیلات هلند حزب کمونیست کارگری عراق

جهت کسب اطلاعات بیشتر با فاطمه اقدامی تماس بگیرید  06-38280233