اطلاعیه شماره ٤

رژیم اسلامی ناچار به لغو احكام اعدام عدنان حسن پور و بختیار بوتیمار شد

مبارزه برای آزادی كارگران زندانی و تمامی دستگیر شدگان را باید گسترده كرد!

بنا به اخبار رسیده به حزب حكم اعدام عدنان حسن پور و بختیار بوتیمار توسط رئیس قوه قضائیه رژیم اسلامی لغو شده است. رژیم جمهوری اسلامی كه این دو روزنامه نگار را به اتهام "اقدام علیه امنیت نظام" به اعدام محكوم كرده بود، در پس اعتراضات گسترده بین المللی ناچار به لغو احكام اعدام این دو تن شد. این حكم امروز توسط دادگستری سنندج به خانواده عدنان و بختیار اعلام شده است.

عدنان و بختیار در این مدت در سلول انفرادی تحت شرایط سختی روحی و جسمی قرار داشتند و در اعتراض به این وضعیت به مدت ٢٧ روز در اعتصاب غذا بسر برده بودند.

حزب اتحاد كمونیسم كارگری این پیروزی را به خانواده و عزیزان عدنان حسن پور و بختیار بوتیمار و همچنین تمامی مردم آزادیخواه و برابری طلب و فعالین آزادی عدنان و بختیار تبریك میگوید.

حزب همچنین تاكید میكند كه مبارزه برای آزادی بی قید و شرط این دو تن و همچنین تمامی كارگران و فعالین دستگیر شده و لغو احكام زندان و شلاق و اعدام را با شدت و گسترش بیشتری باید به پیش برد. 

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
9 اوت 2007- 18 مرداد 1386