دعوت برای شرکت در مراسم پیوستن حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حزب حکمتیست
علی جوادی

با سلام گرم 
حزب اتحاد کمونیسم کارگری در یک اقدام کم سابقه سیاسی بمنظور تحکیم و تقویت جنبش و تحزب کمونیسم کارگری تصمیم به پیوستن به حزب کمونیست کارگری – حکمتیست گرفته است. این اقدام آغاز دورانی جدید از تلاش کمونیستی کارگری برای برافراشتن متحدانه پرچم کمونیسم منصور حکمت است.

در بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در این ارتباط آمده است: "حزب کمونیست کارگری - حکمتیست و حزب اتحاد کمونیسم کارگری دو حزب متعلق به جنبش کمونیسم کارگری هستند و در طول حیات خویش برای برافراشتن پرچم کمونیسم منصور حکمت تلاش کرده اند. یک شرط اساسی پیروزی کمونیسم در ایران، برافراشتن قدرتمند این پرچم در قالب یک حزب سیاسی دخالتگر و موثر در صف اول مبارزه انقلابی و کارگری و تلاش مردم تشنه آزادی برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تصمیم گرفته است برای پاسخ به این نیاز مبرم اجتماعی، برای تقویت جنبش کمونیسم کارگری و راه حل کارگری در مقابل جنبشها و راه حلهای بورژوائی، از این پس بعنوان اعضا و کادرهای حزب کمونیست کارگری - حکمتیست به فعالیت خود ادامه دهد. این امر برای تحکیم حزب سیاسی کمونیستی کارگری بویژه در دورانی که ایجاد احزاب کمونیستی کارگری قدرتمند و مدعی قدرت سیاسی که بتوانند آلترناتیو سوسیالیسم را در مقابل بشریت قرار دهند یک نیاز حیاتی و فوری است، دارای اهمیتی بسیار است."

این گام بزرگ در مراسمی در شنبه ۸ دسامبر با حضور رهبری و کادرها و اعضای دو حزب و چهره های جنبش کمونیسم کارگری آغاز و جنش گرفته خواهد شد. 
بدینوسیله از جانب رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری از شما دعوت میکنم تا در این مراسم حضور یابید و در این اقدام سیاسی در تقویت جنبش کمونیسم کارگری تحت پرچم کمونیسم مارکس و منصور حکمت شریک شوید. 

با درودهای رفیقانه
علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۹ نوامبر ۲۰١۲