در دفاع از اعتصاب معلمان


 
علیرغم تلاش "کانون صنفی معلمان" مبنی بر تعلیق اعتصاب سراسری معلمان٬ بخشهای مختلف معلمان در شهرهای خمینی شهر٬ اردبیل٬ و شیراز برای تحقق خواستهای برحق خود دست به اعتصاب زدند. این اعتراضات در حال گسترش است و تا این لحظه به شهرهای دیگر نیز کشیده شده است.

بنا به گزارشات منتشره شده٬ در شیراز ٨٠% از مدارس آموزش و پرورش نواحی ١٬ ٢٬ و ٤ این شهرستان در روز ٤ اسفند از ساعت ٨ صبح در اعتصاب بسر میبردند. در این گزارشات همچنین آمده است که در روز دوشنبه٬ ٥ اسفند٬ معلمان این منطقه و فرزندانشان از رفتن به مدرسه خودداری کرده اند. دامنه این اعتصاب همچنین به شهرهای خمینی شهر از استان اصفهان و برخی دیگر از شهرهای استان اصفهان و فارس کشیده شده است. در اردبیل برخی از معلمین مدارس از رفتن به کلاس خودداری کرده اند. در شیراز یکی از مسئولین ناحیه یک آموزش و پرورش٬ نظری٬ معلمان را تهدید به اخراج و دستگیری کرده و از نیروهای انتظامی برای سرکوب اعتراض معلمان تقاضای کمک کرد. در خبری دیگری آمده است که معلمان ناحیه ی ٣ آموزش وپرورش شیراز به طور گسترده به همکاران اعتصاب کننده خود پیوسته اند. شواهد دیگر حاکی از آن است که این اعتصاب در حال گسترش است  و به تهران نیز کشیده شده است.

این اعتراضات در شرایطی صورت میگیرد که کانون صنفی معلمان دائما معلمان را به "حفظ آرامش" فراخوانده و مسئولیت این اعتراضات را بعهده دولت دانسته چرا که دولت از "خواندن بیانیه تعلیق اعتصاب در رسانه" های دولتی خودداری کرده است!؟

حکومت اسلامی در واکنش به این اعتصاب و اعتراض معلمان و بمنظور پراکنده کردن و سرکوب آن چهارشنبه را رسما تعطیل کرد. هیات وزیران دولت که قبلا اعلام کرده بود وزارت آموزش و پرورش میتواند بطور جداگانه در مورد تعطیلی مدارس تصمیم بگیرد٬ با انتشار اطلاعیه ای روز چهارشنبه ٧ اسفند را تعطیل اعلام کرد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از اعتراضات بر حق معلمان برای رفع هر گونه تبعیض٬ خواست افزایش حقوق و مزایا٬ خواست استخدام رسمی معلمان حق التدریسی٬ آزادی علمی و آموزشی در مراکز علمی و همچنین جدایی دین از سیستم آموزش و پرورش حمایت میکند. برخورداری از یک زندگی شایسته انسان حق معلمان و حق همگان است. دست مذهب و جهل و خرافه را باید از آ۠موزش پرورش کوتاه کرد. به هرگونه تبعیض و نابرابری جنسی باید پایان داد.

معلمان آزادیخواه
حزب اتحاد کمونیسم کارگری تاکید میکند که پیشبرد موفق مبارزه شما منوط به جلب حمایت گسترده بخشهای مختلف جامعه و همچنین در گرو شکل دادن به جنبش مجامع عمومی معلمان در هر مدرسه و آموزشگاهی است. ایجاد تشکل توده ای و مستقل معلمان مبتنی بر مجامع عمومی معلمان گام اول شکل دادن به شورای نمایندگان معلمان در سراسر کشور است. جلب گسترده حمایت دانش آموزان و

 

خانواده های آنها٬ جلب حمایت طبقه کارگر و تمامی زحمتکشانی که برای دستمزد و حقوق برابر در جامعه مبارزه میکنند٬ در این مبارزه یک امر حیاتی است.

معلمان آزادیخواه
کانون صنفی معلمان تشکل توده ای و مستقل شما نیست. نماینده واقعی شما نسیت. انعکاس اراده آزاد و رادیکال شما نیست. بیانگر خواستهای عمیقا انسانی و برحق شما نیست. ایجاد تشکل مستقل و توده ای معلمان در سراسر کشور گام اول هر مبارزه جدی است. مجامع عمومی خود را در گرماگرم این اعتصاب شکل دهید. نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنید. شورای نمایندگان معلمان در هر منطقه و جغرافیایی را شکل دهید. تصمیم راجع به چگونگی پیشبرد این اعتصاب باید توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی معلمان در هر سطح و منطقه ای اتخاد شود. به هیچ مرجعی اجازه ندهید تصمیمات خود را جایگزین اراده مستقل و آزاد شما کنند. قدرت اعتصاب و اعتراض شما در تجمع شماست. توطئه دولت را در هم بشکنید. به هر شکل و طریقی که میتوانید در مدارس تجمع کنید و برای چگونگی پیشبرد این اعتصاب تصمیم بگیرد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمامی مردم آزادیخواه و برابری طلب را به حمایت از اعتراض معلمان فرا میخواند.
زنده باد اعتراض برحق معلمان

مرگ بر جمهوری اسلامی

آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٥ اسفند ١٣٨٧ ٢٣ فوریه ٢٠٠٩