کنفرانس مطبوعاتی در دفاع از آزادی همه دانشجویان و زندانیان سیاسی ایران در شهر تورنتو
ایرانیان آزادیخواه ، نهادها واحزاب  مترقی  در  تورنتو !


شما را فرا میخوانیم تا به حمایت گسترده از فراخوان سراسری ( 16 فوریه ) به میدان بیائید تا پاسخ مثبت و همه جانبه ای به حقانیت این اعتراضات ببخشیم .
 فراخوان دانشجویان سراسرکشور، شایسته بهترین حمایت هاست. به میدان بیاییم و اجازه ندهیم رژیم جمهوری اسلامی ایران، صدای آزادی و برابری و حق طلبانه  دانشجویان را در درون زندان ها همچنان به بند بکشد.
 بدین مناسبت ما "کمیته هماهنگی حرکات اعتراضی در تورنتو ( کانادا ) " به منظور سازمان دادن حرکت اعتراضی گسترده و برای جلب افکار عمومی جامعه کانادا  در ادامه آکسیونهای قبلی و تحصن سه روزه در مقابل امنستی  ، دست به اقدام مشترک دیگری در بر پایی کنفرانس مطبوعاتی خواهیم زد.
 شما را فرا می خوانیم تا  برای " آزادی همه دانشجویان در بند و همه زندانیان سیاسی"، در  حرکت اعتراضی روز 15 فوریه در مقابل پارلمان  اونتاریو در تورنتو ، اجتماع کنیم .
ایرانیان آزاد یخواه مقیم تورنتو !
با شرکت فعال در حرکت اعتراضی و هم سرنوشتی با همه دانشجویان زندانی و خانواده های آنان،روز 15 فوریه را به روز اعتراض سراسری به رژیم جمهوری اسلامی برای آزادی همه دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی تبدیل کنیم. زمان : جمعه 15 فوریه ۲۰۰۸ ، ساعت 12 تا 13
مکان : مقابل پارلمان اونتاریو( کوئینز پارک )


کمیته هماهنگی حرکت اعتراضی 15 فوریه تورنتو - کانادا

 

مینو همیلی         
نیاز سلیمی            
رحمان نجات            
محمود  احمدی        
بهزاد پیله ور            
مهدی حسینی 

              
حمایت کنندگان:

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز
سازمان رهایی زن
سازمان زنان 8 مارس (ایرانی- افغانی، کانادا)
حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
حزب کمونیست ایران - کانادا
حزب اتحاد کمونیسم کارگری ( کاناد)
کانون اندیشه، گفتگو و حقوق بشر
مرکز پیگرد سران جمهوری اسلامی
هواداران حزب کمونیست ایران ( مارکسیست _لنینست- مائوئیست ) کانادا
چریکهای فدائی خلق ایران
امیر حسن پور (استاد دانشگاه)
عزیز یوسفی  ( هنرمند)
سازمان همجنسگرایان ایرانی

برای کسب اطلاعات بیشتر و در دفاع از دانشجویان زندانی با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

مینو همیلی             4169193227                     رحمان نجات   4168252084