گزارش کنفرانس مطبوعاتی پانزده فوریه در دفاع از آزادی
دانشجویان زندانی در مقابل پارلمان ایالتی اونتاریو  

در پاسخ به فراخوان شانزده فوریه دانشجویان آزادی خواه وبرابری طلب و در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی و برای آزادی دانشجویان زندانی و همه زندانیان سیاسی کمیته هماهنگی حرکات اعتراضی در تورنتو کنفرانس مطبوعاتی در مقابل پارلمان ایالتی اونتاریو فراخوان داد. این کنفرانس مطبوعاتی که مورد حمایت احزاب و سازمانهای مختلف قرار گرفته بود با سخنان مجری برنامه رحمان نجات شروع شد. سپس محمود احمدی به عنوان اولین سخنران از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری، جاستین ترویتر به نمایندگی از طرف سازمان سکولاریستهای اونتاریو، مصطفی یونسی به نمایندگی از حزب حکمتیست، مینو همیلی به نمایندگی از طرف سازمان پناهدگان بی مرز، هما ارجمند از طرف مرکز پیگرد سران رژیم جمهوری اسلامی، جمشید هادیان از طرف حزب کمونیست کارگری، بابک آزاد به نمایندگی از چریکهای فدائی خلق و بهزاد پیله ور از فعالین  سابق دانشجوئی درایران، در این کنفرانس مطبوعاتی سخنرانی کردند. سخنرانان از زوایای مختلف به اهمیت و جایگاه مبارزات دانشجویان در ایران اشاره کرده و اعلام کردند تا آزادی همه زندانیان دانشجو و همه زندانیان سیاسی به اشکال مختلف برای آزادی آنها تلاش خواهند کرد. این کنفرانس با صدور قطنامه ای در دفاع از دانشجویان زندانی به پایان رسید و در خاتمه قطعنامه کنفرانس به پارلمان ارائه داده شد

 

بیانیه پایانی تجمع اعتراضی  15 فوریه در تورنتو

در حمایت از فراخوان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب ما شرکت کنندگان و احزاب و نهادها و شخصیتهای سیاسی در اجتماع اعتراضی  امروز 15فوریه‌ شهر تورنتو گرد آمدیم.  ما انزجار شدید خود را از سرکوبگریهای جمهوری اسلامی در دانشگاهها و دستگیری و شکنجه فعالان دانشجویی  در دانشگاه‌های ایران اعلام می داریم. در نتیجه یک تلاش همه جانبه بین المللی تعدادی از فعالین دانشجویی از زندان آزاد شده‌اند. اما هم اکنون جمعی از آنان کماکان در زندان و زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها بسر میبرند.
ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام فعالین دانشجویی، فعالین کارگری، فعالین جنبش زنان و فعالین حقوق مدنی و اجتماعی هستیم. ما همچنین اعلام می داریم که تا آزادی تمام دستگیر شدگان  مراسم های 16 آذر و آزادی دیگر فعالین کارگری، سیاسی و مدنی به اعتراض خود به شیوه های مختلف ادامه خواهیم داد.

در همین رابطه تاکید میکنیم : 

 

1 :  دانشجویان دستگیر شده به مناسبت 16 آذر فورا باید آزاد شوند. به شکنجه و اذیت و آزار دستگیر شدگان باید پایان داده شود.
2 :  منصور اسانلو، محمود صالحی و همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند.
3 : به حضور نیروهای نظامی و انتظامی در دانشگاهها پایان داده شود. دانشگاه محل تحصیل و کسب دانش است و پادگان نیست.
4 - ما از فعالیتهای موثر خانواده دانشجویان زندانی قویا حمایت میکنیم و به تلاشهای آنها درود میفرستیم.
5 - ما خواستار اتحاد و همبستگی کارگران، دانشجویان، زنان و همه جنبشهای اعتراضی رادیکال جامعه ایران علیه جمهوری اسلامی هستیم.
6 - تلاش مذبوحانه رژیم اسلامی و اعمال شکنجه‌های وحشیانه علیه دانشجویان را بمنظور فشار آوردن به آنان برای شرکت در شوهای تلویزیونی و "اعتراف" علیه وجدان خود و پراکتیک انقلابی ای که داشته‌اند، محکوم میکنیم و خواهان قطع فوری آن هستیم.
7 - ما از همه احزاب و جریانات چپ و مترقی و کارگری ، از همه سازمانها، نهادها و شخصیتهای  مدافع حقوق انسان در سراسر جهان،  میخواهیم به هر نحو ممکن بر جمهوری اسلامی اعمال فشار کنند و خواستار آزادی فوری دستگیر شدگان اخیر و کلیه  زندان سیاسی ایران بشوند.

*** 
 

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی _ بیمرز
سازمان رهایی زن
سازمان زنان 8 مارس ، ایرانی افغانی _ کانادا
حزب کمونیست کارگری ایران _ حکمتیست ( کانادا )
حزب کمونیست ایران ( کانادا )
حزب اتحاد کمونیسم کارگری ( کانادا )
کانون اندیشه ، گفتگو و حقوق بشر
مرکز پیگرد سران جمهوری اسلامی
هواداران حزب کمونیست ایران ( مارکسیست _لنینست- مائوئیست ) کانادا
چریکهای فدائی خلق ایران
امیر حسن پور (استاد دانشگاه )‌
عزیز یوسفی  ( هنرمند )

نیاز سلیمی
بهزاد پیله ور
آناهیتا رحمانی