متن فارسی نامه اعتراضی "دفتر دفاع از حقوق پناهندگی"
به
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در عراق
در خصوص پناهجویان ایرانی متحصن در کردستان عراق

آقای چارلز لینچ ، مسئول سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر اربیل عراق؛
رونوشت به سازمانهای مدافع حقوق انسان در کردستان عراق و رسانه ها
موضوع : پناهجویان ایرانی متحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در کردستان عراق
همچنانکه مطلع هستید ، تعدادی از پناهجویان ایرانی در کردستان عراق ، از جمله چند کودک و یک زن حامله ، بیش از مدت دوماه است که در مقابل دفترسازمان ملل در شهر اربیل ، تحصن کرده اند. ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، طی صدور دو اطلاعیه و چند برنامه رادیوئی ، وضعیت اسفبار این پناهجویان متحصن را به اطلاع عموم رساندیم ، همچنین اخبار این اعتراض در بسیاری از خبرگزاریهای اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی ایران و چند روزنامه محلی در کردستان عراق نیز منعکس شده است.
این پناهجویان که پرونده برخی از آنها ، سالهاست در بلاتکلیفی مطلق نگه داشته شده است ، در شرایط به شدت اسفباری بسر می برند ، کودکان مستقر در این تحصن ، دچار بیماریهای عفونی شده اند و یکی از متحصنین نیز ، بدلیل عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی ، چند هفته است که در بیمارستان بسر میبرد. تاریکی و نا امنی محل تحصن ، نبود آب آشامیدنی ، غذای کافی و امکانات گرمائی نیز از دیگر مشکلات جدی این متحصنین است و شما در مقام مسئول سازمان ملل در شهر اربیل، نظاره گر هر روزه این بی حقوقی هستید.
بیش از دوماه از تحصن این پناهجویان در مقابل مقر سازمان ملل میگذرد ، در این مدت ، نه تنها کوچکترین توجهی به خواسته های این متحصنین نشده بلکه بنا بر گزارشات رسیده ، مورد تمسخر کارمندان سازمان ملل نیز قرار گرفته اند. این وضعت ، قابل تحمل نیست ، سازمان ملل متحد در شهر اربیل ، مسئول مستقیم زندگی این پناهجویان است.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، پس از بررسی دقیق پرونده پناهندگی این پناهجویان ، تاکید میکند که زندگی این پناهجویان در خطر جدی است ، این متحصنین از اعضای فعال سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی ایران میباشند که دارای سابقه مبارزاتی طولانی در این عرصه هستند.

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، ضمن حمایت قاطع از خواسته های برحق این متحصنین ، اعلام میدارد که تمام تلاش خود را جهت تحقق این مطالبات ، به عمل خواهد آورد. ما همچنین از سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کردستان عراق ، قویا خواستار بررسی سریع خواسته های متحصنین و انتقال آنان به کشور امن ثالث هستیم.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، بار دیگر تاکید میکند که مسئولیت هرگونه مخاطرات احتمالی در مورد این پناهجویان ، مستقیما متوجه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر اربیل عراق میباشد.

سیروان قادری
دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
26 نوامبر 2010