عليه جمهورى اسلامى به خيابانها بيائيد!

رژیم مرتجع اسلامی ایران، بیش از سه دهه است که جنایت میکند ، سنگسار و کشتار و بساط قمه زنی به راه میاندازد وهر صدای آزادیخواهی را با خونبار ترین و وحشیانه ترین شیوه ها سرکوب میکند ، علیه این جنایت کاران و دسته های اوباششان باید به خیابان بیائیم و اعتراضمان را با شعار "جمهوری اسلامی ، مرگت فرا رسیده" بیان کنیم ، باید در مقابل جنایاتشان با فریادهای " مرگ بر جمهوری اسلامی " بایستیم .
بار دیگر  به همه ثابت شد  که در این رژیم توحش و ضد بشری، دریچه هیچ گشایش سیاسی و اقتصادی و فرهنگی  وجود ندارد و معلوم شد  که برای تحقق پایه ایی ترین حقوق انسانی انسانها و برای تحقق هر درجه ایی از آزادی  باید این رژیم متوحش را جارو کرد و به زبا له دان تاریخ سپرد.
هم اکنون شهرهای ایران صحنه اعتراض و مقاومت مردم علیه ارتجاع و اختناق و سرکوب خشن و فاشیستی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی است . جوهره آنچه که امروز در جریان است ، نه اعتراض به تخلف انتخاباتی ، بلکه خشم و کین و نفرت مردم بر علیه اختناق و ارتجاع اسلامی است که به میدان آمده است.

ايرانيان آزاديخواه مقیم  ترکیه !

در دفاع از مبارزات و تلاش مردم برای بزیر کشیدن رژیم متوحش جمهوری اسلامی، همدوش با دیگر آزادیخواهان در خارج از کشور، به میدان بیائیم و جمهوری اسلامی را رسواتر از پیش کنیم و خواهان محاکمه سران این رژیم به جرم جنایت علیه بشریت شویم. باید حمایت  افکار عمومی پیشرو و مردم آزادیخواه و سکولار ترکیه را در دفاع از اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی و در محکومیت سرکوب و حشیانه این رژیم بمیدان کشید .

به همین مناسبت روز شنبه 27/6/2009 راس ساعت 17.00 در آنکارا میتینگ اعتراض به دیکتاتوری جمهوری اسلامی برپا میباشد ، باید به صورت گسترده در این حرکت اعتراضی شرکت کرد. لطفا ، زمان و مکان تظاهرات را به اطلاع عموم برسانید.مکان :
Abdi Ipekçi Park- Ankara
Sihhiye Street
Ankara, Turkey

زمان :
27 June 2009
ساعت 17.00 تا 18.00

       

نیما انصاری
23/06/2009