این پیروزی را به طبقه کارگر، جنبش آزادی و برابری در ایران و جهان  تبریک می گوییم!

بنا به گزارش کميته دفاع از محمود صالحى٬ دیروز 18 فروردين87 ٬ محمود صالحى بعد از تحمل يکسال زندان و با تحمل بیماری شدید از زندان سنندج آزاد شد.
علیرغم پافشاری رژیم برای نگاه داشتن محمود صالحی در زندان و علیرغم تعرض همه جانبه به جنبش کارگری، جنبش آزادی  زن و جنبش دانشجویی و مردم آزادیخواه و برابری طلب در سراسر ایران، روز 18 فروردین محمود صالحی به همت همبستگی مبارزاتی انسانهای مبارز و آزادیخواه و هم طبقه ایهایش از سراسر جهان از مرگ حتمی در زندان رژیم نجات یافت!
محود صالحی، این فعال سرشناس جنبش کارگری ایران علیرغم بیماریش طی یک سال گذشته در زندان  لحظه ای دست از مقاومت برنداشت.
نقش برجسته محمود صالحی و خانواده اش در دفاع از منافع طبقه کارگر دست آوردی گرانقدر در مبارزات جنبش کارگری در ایران وجهان است. سازمان آزادی زن ضمن تبریک به خانواده محمود صالحی و کلیه انسان هایی که برای آزادی او تلاش کردند برای محمود صالحی، همسر،  همسنگران و پسرانش آرزوی سالی مملو از سلامتی، پیروزی و موفقیت دارد.

زنده باد آزادی
زنده باد برابری
سازمان آزادی زن
7 آوریل 2008