آینده افغانستان باید بر مبنای سکولاریسم پایه ریزی شود!
آذر ماجدی در گفتگو با رادیو بی بی سی

"آیا دولت بریتانیا باید با طالبان بر سر صلح در افغانستان مذاکره کند؟" این موضوع میزگرد برنامه رادیو بی بی سی 5 لایو سه شنبه 25 سپتامبر ساعت 10 شب بود. در این میزگرد آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن، آلن هیکس، پدر یکی از افسران ارتش بریتانیا که در افغانستان کشته شده و سرهنگ ویلکینسون شرکت داشتند.

آذر ماجدی ابتدا با آلن هیکس و تمام کسانی که عزیزانشان را تحت حاکمیت طالبان، ائتلاف شمال و جنگ 6 ساله غرب به رهبری آمریکا از دست داده اند، و یا زندگیشان به ویرانی کشیده شده است، اعلام همبستگی کرد. آذر سپس اعلام کرد که تصمیم به مذاکره با طالبان بیش از هر چیز شکست سیاست باصطلاح "جنگ با ترور" را آشکار میکند. طی 6 سال گذشته در نتیجه "جنگ علیه ترور" به سرکردگی آمریکا عملا "دشمنی" که قرار بود به تسلیم کشیده شود، قوی تر و محبوب تر شده است. افغانستان، عراق و جنگ لبنان در سال گذشته سند گویای این واقعیت است.
هیچ سازمان یا انسان شریفی حاضر نخواهد شد که با طالبان بر سر میز مذاکره بنشیند. اینها کسانی هستند که زنان را بخاطر رابطه خارج از ازدواج در استادیوم ها سنگسار کرده اند، آدم کشی و جنایت کار هر روزه آنها است.

"من با آلن مخالفم که میگوید آینده افغانستان باید بر مبنای اسلام باشد. آینده افغانستان باید سکولار باشد و اگر غرب از ابتدا از یک دولت سکولار حمایت کرده بود ما اکنون با این معضل و بحران روبرو نبودیم. لویا جرگه یک نهاد عشیره ای، زن ستیز و ارتجاعی است. تنها نماینده زنی که در مجلس تلاش کرد بطور ملایمی از حقوق زنان دفاع کند مجبور به فرار از افغانستان شد. طالبان سازمانی است که معلمان زن را بخاطر آموزش به دختر بچه ها ترور میکند. بازگشت طالبان به قدرت پس از 6 سال جنگ پیام بسیار دردناکی برای میلیون ها انسان در منطقه دارد."

در دور دوم صحبت، آذر در پاسخ به دو پانلیست دیگر که سکولاریسم در افغانستان را غیرممکن و خیالی خواندند و اعلام کردند که کار بریتانیا این نیست به مردم افغانستان بگوید چه دولتی داشته باشند، گفت: "بحث من این نیست که دولت بریتانیا به مردم افغانستان دیکته کند. در پاسخ به آقای ویلکینسون که میگوید سکولاریم در افغانستان غیرممکن است مگر اینکه افغانستان را آنچنان بمباران کنیم که به عصر حجر برگردانیم باید بگویم که شما افغانستان را فی الحال با بمباران به عصر حجر برگردانده اید، همچنین عراق را. اما در نتیجه این کارتان جنبش اسلامی رشد کرده و تقویت شده است. نکته من این است که اگر غرب از جنبش اسلامی حمایت نکرده بود و مردم منطقه را به حال خود رها کرده بود، سکولاریسم شانس بسیار بیشتری در منطقه داشت. روشن است که اگر شما در این شرایط از یک کلنل ارتش بپرسید که چه باید کرد و او در فکر این است که سربازانش را بدر برد، معلوم است که موضع او مذاکره با طالبان خواهد بود. این موضع حق بجانب که ما به مردم افغانستان دیکته نمیکنیم با کارنامه شما خوانایی ندارد."

آذر ماجدی همچنین در روز چهارشنبه 19 سپتامبر در مصاحبه ای با رادیو بی بی سی نورث همپتون، برنامه جاناتان ورنر اسمیث در مورد لزوم ممنوعیت مظاهر مذهبی در محیط کار و مدارس صحبت کرد. آذر در این گفتگو تاکید کرد که مذهب یکی از عوامل تفرقه افکن در جامعه است. وی گفت طی تاریخ بیشترین تعداد انسان تحت نام خدا و یا مذهب کشته شده اند. سکولاریسم عملا امکان هارمونی بیشتری را در جامعه و محیط کار ایجاد میکند."

سازمان آزادی زن
26 سپتامبر 2007