از مبارزات دانشجویان برای آزادی احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی حمایت کنیم!

دانشجویان پلی تکنیک اعلام کرده اند که کلیه کلاسها را روز دوشنبه در اعتراض به احکام سنگین زندانی برای سه تن از دانشجویان دستگیر شده، تعطیل خواهند کرد. این سه دانشجو پس از شش ماه که از دستگیری و زندان آنها میگذرد به هفت سال و نیم زندان محکوم شده اند. قرار است که دانشجویان اعتراضات خود را در "تریبون آزاد" دانشگاه پلی تکنیک بیان کنند. دانشجویان دانشگاه تهران، صنعتی و علامه طباطبایی از این خواست دانشجویان پلی تکنیک حمایت کرده اند. برخی از اساتید دانشگاهها نیز حمایت خود را از خواست دانشجویان پلی تکنیک اعلام کرده اند.  

حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان لغو کلیه احکام صادر شده و آزادی بی قید و شرط و فوری دانشجویان زندانی است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در عین حال از دانشجویان کمونیست و آزادیخواه میخواهد تا دامنه این مبارزات را گسترش داده و خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و برچیدن بساط اعدام شوند. دانشجویان همواره در اعتراضات خود خواستها و مطالبات پایه ای مردم را منعکس کرده اند. این شرایط نیز فرصتی است تا پرچم اعتراضی مردم آزادیخواه به وضعیت موجود در دانشگاه به اهتزاز در آید. مردم از اسلام و حکومت اسلامی و فقر و فلاکت و استٽمار و ستم بر زن بیزارند. مردم از اعدام و ترور و زندان و جنگ منزجرند. مردم خواهان آزادی و برابری و رفاه هستند. یک زندگی انسانی و یک دنیای بهتر را حق مسلم خود میدانند. این خواستها باید پرچم دانشجویان کمونیست و آزادیخواه در دور اخیر اعتراضات دانشجویی گردد.

کارگران، مردم آزادیخواه

دانشجویان پلی تکنیک را تنها نگذارید. به این مبارزه بپیوندید!

تمامی زندانیان سیاسی آزاد باید گردند!
مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۹ مهر ۱۳۸۶ – ۲۱ اکتبر ۲۰۰۷