اطلاعیه شماره ۲

بیانیه ۵ ماده ای تعدادی از فعالین حقوق زن
قدمی به پیش یا تلاشی برای به عقب کشیدن جنبش آزادی زن
"خیلی کم، خیلی دیر!"

سخنرانی و پرسش و پاسخ با آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن
در شبکه پالتاک، گروه خاورمیانه- ایران- اتاق با آذر ماجدی
در شبکه یاهو: اتاق سمینار با آذر ماجدی
در شبکه بایلوکس: سمینار با آذر ماجدی 

 

مسئول اتاق در شبکه پالتاک: سعید مدانلو
در شبکه یاهو و بایلوکس: نیما انصاری nimaensari@yahoo.com
توضیح: کسانی که مایل به حضور از طریق شبکه یاهو هستند باید آی دی بالا، نیما انصاری را "اد" کنند و از طریق این آی دی وارد اتاق شوند.
در شبکه بایلوکس احتیاج به این کار نیست و نام اتاق در بخش اتاق های عمومی قید شده است.

 

زمان: جمعه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۰
۹ بهمن ۱۳۸۸
ساعت ۸ شب بوقت اروپای مرکزی، ۱۱ صبح بوقت شرق آمریکا
و ۱۰ و نیم شب بوقت تهران

 
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
www.azadizan.net

۲۵ ژانویه ۲۰۱۰ – ۵ بهمن ۱۳۸۸

 

اظلاعیه شماره یک

بیانیه ۵ ماده ای تعدادی از فعالین حقوق زن
قدمی به پیش یا تلاشی برای به عقب کشیدن جنبش آزادی زن
"خیلی کم، خیلی دیر!"

سخنرانی و پرسش و پاسخ
در شبکه پالتاک، گروه خاورمیانه- ایران
اتاق: با آذر ماجدی

آذر ماجدی
رئیس سازمان آزادی زن

 

زمان: جمعه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۰
۹ بهمن ۱۳۸۸
ساعت ۸ شب بوقت اروپای مرکزی، ۱۱ صبح بوقت شرق آمریکا
و ۱۰ و نیم شب بوقت تهران

 
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
www.azadizan.net

۲۵ ژانویه ۲۰۱۰ – ۵ بهمن ۱۳۸۸