اعتراض کارگران پالايشگاههاى پارس جنوبى
وضعيت بد غذا و تسهيلات خوابگاه ها

بنا به خبر دريافتى٬ اعتراض کارگران پالايشگاههاى گاز پارس جنوبى٬ عسلويه٬ براى بهبود شرايط کار٬ وضعيت بهداشتى کمپ و خوابگاهها٬ کيفيت غذا و سلف سرويس و انعقاد قراردادهاى مورد نظر کارگران ادامه دارد.

روز پنجشنبه دوم تير ماه٬ کارگران پالايشگاههاى مختلف متحدانه به وضعيت غذا و امکانات بسيار پائين کمپ دست به اعتراض زدند. اين اعتراض متوجه شرکت پترو پى پيمانکار پروژه تعميرات پالايشگاههاى فازهاى١٠ گانه بود. همينطور کارگران قسمتهاى برق و مکانيک و ماشينرى و کارگران بخش راه اندازى پالايشگاههاى فازهاى ١۵ و ١۶ که رو به اتمام هستند٬ زير نظر شرکت پيمانکارى پترو پى هستند. شرکت پترو پى بدون توجه به نظرات و اعتراضات و شکايات مکرر کارگران و عليرغم وعده ها عملا تغيير محسوسى در اوضاع برده وار و امکانات سطح پائين کمپها ايجاد نکرد. بى توجهى پيمانکار و شاق تر شدن کار و زندگى در فصل گرما به عصبانيت گسترده کارگران دامن زده است. چرا که در فصل گرما تحمل زندگى در کمپها و کيفيت بد غذا و انتظار طولانى در سلف سرويس را غير ممکن کرده است.

آنطور که معلوم است و شايع ميکنند٬ مديريت شرکت پتروپى از افراد سهيم در قدرت حاکم از قبيل غلامحسين نوذرى وزير نفت سابق و دو نفر از بستگان بيت رهبرى است. کارگران بدون اينکه وقعى به رابطه مديريت با اين و يا آن جناح سرمايه داران حکومتى بگذارند٬ روى خواستهاى پايه اى و برحق شان تاکيد کردند. کارگران در متن اعتراض خود به وضعيت بد غذا لطماتى به رستوران کمپ کارگرى زدند و سپس به سمت کمپ مديريت رفته و بعد از بگو مگو و مواجهه شدن با بى اعتنائى مجدد و توهين مسئولان شرکت پيمانکارى به کارگران٬ فارسيجانى مدير پروژه را کتک زدند و به تعدادى از ماشينهاى مسئولين صدمه وارد کردند.

روز شنبه چهارم تيرماه ظاهرا پيمانکار به سر عقل آمده و تغييراتى مانند سامان دادن به وضع برق٬ که شامل اضافه کردن يک ديزل ژنراتور براى تامين برق کمپ کارگرى ميباشد٬ ايجاد کرد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ تير ١٣٩٠ – ٢۶ ژوئن ٢٠١١