Worker- communism Unity Party – Iran
Första Maj, arbetarnas internationella högtidsdag, 2011

Ned med kapitalismen!
En bättre värld är möjlig!

Det kapitalistiska systemet är i djup kris. Kapitalismen visar inte några tecken på återhämtning och krisen sprids och fördjupas i allt fler länder. Det återspeglar verklighetens realiteter när kapitalismen inte kan tillgodose folkmajoritetens grundläggande behov. Vågen av revolutionära uppror i mellanöstern och i de nordafrikanska länderna och protesterna mot fattigdom, arbetslöshet, korruption och diktatoriska styren, är alla reaktioner på de förödande effekterna av kapitalismens ekonomiska kriser och ett svar från arbetarklassen och dess förbundna i dessa länder. Systemets meritlista är full av slaveri, arbetsexploatering, politiskt förtryck, fattigdom, arbetslöshet, krig, massmord, terrorism, militarism och ett vildsint motstånd mot ideal och ansträngningar för mänsklighetens frigörelse.

Bourgeosins lösning för krisen är i alla länder rigorösa ekonomiska planer för ytterligare arbetslöshet, hårdare exploatering av arbetskraften, frysning och till och med reducering av löner, samt en offensiv för ännu mer fattigdom… De vill övervältra kostnaderna för krisen på arbetarklassen, som har deklarerat att man  inte vill vara med och betala för den. Miljoner människor har gett sig ut  på gatorna i Frankrike, Grekland, USA, Portugal och England för att protestera mot sociala nedskärningar och de umbäranden som påtvingas dem.

Arbetare i mellanöstern och nordafrika har också gemensamma krav. De har fått nog och är trötta på fattigdomen, undertryckandet av deras rättigheter och på kapitalets diktatur. I Iran är den Islamiska Republiken i djup kris och kämpar för sin politiska överlevnad. Det dröjer inte länge förrän arbetarna  Iran står ansikte mot ansikte med makten i en avgörande drabbning med den islamiska regeringen.

Första Maj, påminner oss ännu en gång om det kapitalistiska systemets bankrutt och om det internationella proletariatets kamp mot löneslaveriet. Arbetarna måste företräda sin egen klasslösning gentemot borgarklassen. På denna dag deklarerar vi: Kapitalismen och dess regeringar måste försvinna ! Vi, arbetarklassen, producerar allt i denna värld. Så vi kan även styra världen, fullständigt väl själva. Vi vill skapa ett samhälle där vi tillsammans

kan tillgodogöra oss alla de sociala produkter vi behöver och som är resultatet av vårt kollektiva arbete och där vi alla bidrar till den gemensamma välfärden i förhållande till våra förmågor; - ett samhälle främmande för exploatering, klasser och klasskillnader, diskriminering och ojämlikhet. Ett fritt kommunistiskt samhälle !

 

Ännu en gång, på Första Maj, deklarerar vi vår beslutsamma internationella solidaritet med de växande massprotesterna i världens alla hörn för ett enat klassintresse. Arbetarklassens kamp mot fattigdom, despotism och för frihet, jämlikhet och en ljus framtid måste försvaras. Arbetarklassens röst i Frankrike, Korea, Turkiet och överallt, måste flyta samman med sång av Internationalen, som innehåller äkta humanistiska värderingar och visar på vår väg att gå. Första Maj är en del av den internationella kommunistiska arbetarrörelsens tradition. I frånvaron av arbetarprotester och kommunistisk kritik av det kapitalistiska systemet kommer kapitalets barbari fortsätta härska oinskränkt.

 

Arbetare i världen, förena er!
Arbetare har inget att förlora utom sina bojor !

Länge leve arbetarrevolutionen!
Frihet, Jämlikhet, Arbetarstyre!
Länge leve den socialistiska republiken !