کارکنان موسسه زبان ایران کانادا
2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ 80 نفر از کارکنان موسسه زبان ایران کانادا دستمزدهای 2 ماهه اردیبهشت و خرداد ماه خود را دریافت نکرده اند. اعتراض و پیگیریهای کارکنان و پرسنل زحمتکش این موسسه برای دریافت دستمزدهایشان بی نتیجه بوده و شریعتی پاسدار کمیته چی دیروز و مدیر فعلی موسسه به بهانه های واهی و وعده های دروغ امروز و فردا از پرداخت دستمزدها خودداری میکند.

یکی از کارکنان موسسه میگفت: همین شریعتی که قبلا پاسدار و آدمکش بوده و مسلمان هم تشریف دارند و سواد خواندن و نوشتن درستی هم ندارد٬ ماهیانه بطور متوسط بیش از 70 میلیون تومان فقط  از این موسسه و با کار و زحمت ما به جیب میزند. 2 ماه است دستمزدهایمان را پرداخت نکرده، من و امثال من اجاره خانه هایمان پس افتاده و کلی قرض و بدهکاری هم بالا آورده ایم. همه اینها تا دیروز پاسدار بوده اند و آدم کشته اند و حالا در سایه همین حکومت جنایتکار اسلامیشان و با گرفتن امتیاز همه چیز٬ میلیارد میلیارد پول باد آورده را به جیب می زنند و به بهای رنج و محرومیت و گرسنگی و فقر و فلاکت ما و خانواده هایمان کاخی از ثروتهای افسانه ای برای خودشان ساخته اند.

موسسه زبان ایران کانادا واقع در تهران میدان ونک نبش گاندی دارای 80 نفر پرسنل بوده، کارکنان این موسسه با بیش از 4 سال سابقه کار فاقد هر نوع قرارداد کاری بوده و حتی از بیمه و برخی امتیازات ناچیز که بطور فرمایشی در قانون کار حکومت وحوش اسلامی آمده محروم میباشند. کار فشرده و طولانی در فضای رعب و وحشت حتی در جمعه ها و نپرداختن دستمزدهای اندک و ناچیز و انواع فشارها و تضيیقات مذهبی خرافی روحیه اعتراضی کارکنان این مرکز را به مرز انفجار رسانده است. ساختمان و مجوز و امتیاز مرکز متعلق به سپاه پاسداران اوباش اسلامی بوده، پاسدار شریعتی مدیر موسسه و تعداد دیگری از فرماندهان سپاه پاسداران حکومت اسلامی ماهیانه صدها میلیون تومان از این مرکز به جیب می زنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٩ تير ١٣٩٠ – ١٠ جولاى ٢٠١١