کارگران خانه های سلامت شهرداری منطقه 5 تهران

5 ماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 200 نفر از کارگران و کارکنان خانه های سلامت شهرداری منطقه 5 تهران از آذر ماه سال گذشته تا امروز ریالی از دستمزدها و عیدی و پاداش پایان سال خود را دریافت ننموده اند. تا امروز تلاش و پیگیری این کارگران و پرسنل زحمتکش براى گرفتن حقوق هايشان به جایی نرسیده است. زبان مسئولین شهرداری علیه کارگران تهدید و اخراج است. "بالش زر" از عوامل مزدور حکومت و مدیر خانه های سلامت منطقه 5 بارهای بار در جواب کارگران معترض گفته است: پول نداریم که نداریم، همینه که هست، هر کی میخواد زبان درازی کنه بفرما راهش بازه و...

یکی از کارگران میگفت: همین امثال بالش زر در شهرداری حقوقها و پاداش های بی حساب و کتاب و چند میلیونی میگیرند. برای خودشان که کار نمیکنند و مفت میخورند پول هست٬ ولی برای ما که از صبح تا شب جان می کنیم و آخر سر هم برای کرایه خانه و نان شبمان محتاجیم٬ اگر همین دستمزدهای ناچیزمان را بخواهیم میشویم زبان دراز و از کار اخراجمان میکنند. اگه بیشتر هم پا فشاری کنیم سر و کارمان با بسیج و پاسدار و چماق و زندان است و...

کارگران و کارکنان خانه های سلامت شهرداری منطقه 5 تهران بیش از 200 نفرند با قراردادهای یکساله و ساعت کاری 8 صبح تا 30/3 عصر و دستمزدهای 300 هزار تومانی که همیشه با تاخیر و کارشکنی پرداخت میشود. اکثریت این کارگران زنان سرپرست خانواری هستند که برای تامین نیازهای خانواده شان به ناچار این کار را پذیرفته اند. خانه های سلامت کارشان به اصطلاح ایجاد هماهنگی در زمینه های پزشکی و روانی و بهداشتی مابین شهرداری و محلات است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ ارديبهشت ١٣٩٠ – ٢۵ آوريل ٢٠١١