کارگران شرکت مخابراتی موج آسا
افزایش کار بدون افزایش دستمزد !

بنا به خبر دريافتى٬ به دستور "قانع" مدیر شرکت مخابراتی موج آسا، در جهت صرفه جویی و کاهش هر چه بیشتر هزینه ها از مجموعه 25 نفر کارگر شرکت منبعد باید فقط 10 نفر از کارگران بخش کابل هوایی جهت انجام کارهای اضافی و باقی مانده در پایان روز و تعطیلات بمانند و همان کاری را که 15 نفر دیگر کارگران بخش کابل زمینی انجام میدادند را نیز انجام دهند. در حالت عادی و قبل از این ساعت کار کارگران از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری از 5 عصر تا شب و در تعطیلات نیز کار انجام میشد . حالا با حذف 15 نفر از کارگران فشار و ساعت و حجم کاری 15 نفر کارگران کابل زمینی به کارگران بخش کابل هوایی تحمیل میشود.

یکی از کارگران میگفت: اگر تا قبل از این ساعت 8 شب به خانه هایمان میرفتیم حالا میشود 10 و 11 شب! اگر جمعه ها و تعطیلات ساعت 12 کار تعطیل میشد حالا تا عصر و غروب هم باید بمانیم و گفته اند هیچ پولی هم بابت این کار اضافی نمیدهند! این یعنی کار و استثمار بیشتر، این یعنی خستگی بیشتر، این یعنی بیگاری مفت و مجانی برای آخوندها و سرمایه دارها .

قانع مدیر شرکت در جواب کارگران معترض گفته است: فرماندهان سپاه پاسداران در مخابرات به ما گفته اند اینطوری برای ما نمی صرفد. بنا به گفته رهبر امسال، سال جهاد اقتصادی است٬ باید هزینه ها را کاهش دهیم و ما پول اضافی برای کارگران نداریم .

شرکت پیمانکاری خدمات مخابراتی موج آسا بخش منطقه 5 تهران با بیش از 25 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و سوابق کاری 2 تا 10 سال و فعلا دستمزدهای 300 هزار تومانی که با انواع کارشکنی و تاخیر پرداخت میشود و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری هر روزه تا پاسی از شب و کار در تعطیلات ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 5 تهران میباشد .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢ ارديبهشت ١٣٩٠ – ٢٢ آوريل ٢٠١١