کارگران صنایع نفت و گاز دریا ساحل
نه قرارداد نه دستمزد بلکه اخراج !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت دریا ساحل با گذشت بیش از یکماه از سال جدید تا امروز نه قراردادهای کاریشان تمدید شده و نه دستمزدهای فروردین ماه را دریافت نموده اند و موقعیتهای شغلیشان نیز در معرض خطر جدیست. بهانه کارفرما در عدم پرداخت دستمزدها تمدید نشدن قراردادهای موقت کار است و عدم تمدید قراردادها هم ترفند آگاهانه خود کارفرما برای اخراج کارگران و نپرداختن دستمزدهاست!

طی چند روز گذشته 10 نفر از کارگران دفتر مرکزی شرکت در تهران بی هیچ دلیلی از کار اخراج شده اند. علاوه بر این موج بیکار سازی کارگران در کمپ ها و مراکز پروژه های شرکت شروع شده است. اخراج و بیکار سازی کارگران در پایان و شروع هر سال جدید سیاست ضد کارگری حکومت اسلامی و سرمایه داران برای کسب سود بیشتر است   .

حجم سنگین و فشردگی کار، زندگی شبانه روزی در کمپهای بدون امکانات و غیر بهداشتی، نپرداختن دستمزدها٬ دوری از خانواده و نگران خاطری از جهت فقر و گرسنگی و محرومیت خانواده ها، همه مزید بر مشکلات کارگران است. "اخوان" مدیر شرکت که از پاسدار کمیته چی های آدمکش دیروز است٬ زبان همیشگیش با کارگران تهدید به اخراج و دروغ و عوامفریبی است. کارفرما پروژه های شرکت دریا ساحل قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران حکومت اسلامیست. هم اکنون تعدادی از فرماندهان جانی و دزد سپاه پاسداران در همدستی با اخوان و شرکایش از قبل استثمار وحشیانه کارگران ثروتهای نجومی و سر گیجه آوری به جیب می زنند.

شرکت دریا ساحل با بیش از 1000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی در مناطق عسلویه، خارک و گچساران مجری پروژه های لوله کشی نفت و گاز میباشد. ساعت کار کارگران از 6 صبح تا 6 عصر و دفتر مرکزی شرکت در خیابان تخت طاوس تهران است .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢ ارديبهشت ١٣٩٠ – ٢٢ آوريل ٢٠١١