کارگران شرکت مهندسین مشاور یکم
دستمزدهای خرداد ماه معوق، خطر اخراج ادامه دارد!

در اطلاعیه مورخ 15/3/90 به اطلاع رساندیم به دنبال بحران و کسر بودجه که عمدتا ناشی از فساد و دزدی باندهای حاکم بر شرکت مهندسین مشاور یکم است٬ مدت زمان تمدید قراردادهای کاری با کارگران از یکسال به شش ماه تقلیل یافته است. "شنتیا" مدیر شرکت به بهانه کسر بودجه کارگران را به تعدیل و اخراج تهدید نموده و از پرداخت دستمزدهای کارگران با کارشکنی طفره میرود.

این روزها روند بحران و بن بست مالی حاکم بر شرکت همچنان ادامه دارد. شنتیا و همدستانش در حالیکه در ثروتهای میلیاردی غرق اند٬ مدام آه و ناله میکشند و از بی پولی و بحران مالی مینالند. سیاست و هدف این جانوران گذاشتن هزينه بحران و دزدیهایشان روى دوش کارگران است. هم اکنون تعدادی از کارگران بخشهایی از دستمزدهای گذشته را دریافت نکرده اند. امروز با گذشت 3 روز از پایان خرداد ماه دستمزدی به هیچیک از کارگران پرداخت نشده و آنچنانکه از شواهد و گفته های حضرات برمی آید فعلا حتی در روزهای آینده خبری از پرداخت دستمزدهای خرداد ماه نخواهد بود و کارگران و خانواده هایشان باید با جیبهای خالی و گرسنگی بسازند. این روزها عوامل کارفرما علاوه بر کارشکنی در پرداخت دستمزدها به بهانه بستن حسابهای مالی سال گذشته بطور خود سرانه ای ساعت کاری کارگران را افزایش داده و بر استثمار کارگران در ایام تعطیل شدت بخشیده اند. علاوه بر این خطر اخراج و سایه ابهام در باره آینده شغلی بر گرد زندگی کارگران و خانواده هایشان میچرخد.

یکی از کارگران میگفت:این شنتیا و همدستانش با جو سازی دروغ و ریاکارانه خود آنقدر میگویند "نیست و نداریم و دچار کسر بودجه شده ایم" و... جوی درست کرده اند که اگر کسی دستمزدش، فقط دستمزد ناچیزش را بخواهد انگار مرتکب جنایت شده است! اینها همه حرفهایشان دروغ است در پشت پرده این همه مظلوم نمایی فریبکارانه چنگ و دندانشان به خون ما کارگران آغشته است.

شرکت عمرانی مهندسین مشاور یکم با بیش از 2000 نفر کارگر قراردادی با دستمزدهای 330 هزار تومانی٬ و تعدادی کارگران ساعت مزد که دریافتی شان کمتر از کارگران قراردادی است٬ مجری و سازنده انواع پروژه های عمرانی و سد سازی است. هم اکنون تعدادی از کارگران در پروژه احداث سد بیجار شهر در استان گیلان و تعدادی نیز در طرحهای عمرانی در لنگرود و لاهیجان و بخشی از کارگران در پروژه های احداث سد در افغانستان و ... مشغول به کارند. ساعت کاری کارگران ظاهرا از 8 صبح تا 5 شب است٬ اما اضافه کاری اجباری تا شب و کار در همه ایام تعطیل در ازای دستمزدهای ناچیزى که آن هم با تاخیر و انواع کارشکنی پرداخت میشود برقرار است. دفتر مرکزی شرکت در چهار راه طالقانی و خیابان زرتشت تهران واقع است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ تير ١٣٩٠ – ٢۶ ژوئن ٢٠١١