کارگران شرکت توسعه و معادن
باز هم 2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ سر انجام به دنبال اعتراض و پیگیری کارگران شرکت توسعه و معادن و هراس عوامل کارفرما از آغاز سال جدید تا امروز بطور ذره ذره و قطره چکانی دستمزدهای اسفند ماه سال پیش پرداخت شد. در طی چند روز گذشته نیز دستمزدهای فروردین ماه به حساب کارگران واریز شده است. اما با اینحال  و با وجود اعتراضات و پیگیری کارگران کارفرما همچنان از پرداخت دستمزدهای اردیبهشت و خرداد ماه کارگران خودداری نموده و با اینحال اعتراض و پیگیری کارگران برای دریافت دستمزدهای معوقشان ادامه دارد. حربه موسوی مدیر شرکت برای ساکت نمودن کارگران مانند همیشه وعده های بی اساس و دروغ و تهدید کارگران به اخراج است.

یکی از کارگران میگفت: این حکومت و این سرمایه داران زندگی را برای ما کارگران به بن بست رسانده اند. افزایش لحظه لحظه گرانی و تورم سرسام آور از جانب حکومت٬ دستمزدهای ناچیز و چندین برابر زیر خط فقر و حتی نپرداختن همین دستمزدها زندگی ما و خانواده هایمان را در بحران و بن بست فقر و فلاکت و نداری فرو برده است. برای ما و همه انسانهای مانند ما قدرت خرید و توان ادامه زندگی نمانده است. هر روز سیاه تر و بدتر از دیروز، دیگر در این شرایط هیچ امیدی و آینده ای برایمان نگذاشته اند، تنها امید و روزنه نجات انقلاب و سرنگونی این حکومت فاسد و دزد است.

شرکت ساختمانی توسعه معادن با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 330 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری تا شب و کار در ایام تعطیل مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های مسکونی و اداری در سطح شهر تهران میباشد. این شرکت هم اکنون مجری احداث تعدادی از مجتمع های مسکونی در منطقه سعادت آباد است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٢ تير ١٣٩٠ – ٣ جولاى ٢٠١١