کارگران شرکت سرو مشرق زمین
دستمزدهای خرداد ماه معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ هم اکنون با گذشت از 8 روز از پایان ماه بیش از 30 نفر از کارگران شرکت خدماتی پیمانکاری سرو مشرق زمین دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به خرداد ماه را دریافت ننموده اند. "سیار" مدیر شرکت به کارگران گفته است، فعلا پولی برای دستمزدهایتان نیست یا صبر کنید یا بفرمایید راه باز است، کارگر بیکار و ارزان تر از شما زیاد است.

اخیرا بنا بر نیاز کاری توسط سیار تعدادی کارگر جدید با دستمزدهای کمتر و ساعت کاری طولانی تری استخدام شده اند و سیار هر گاه که با اعتراض کارگران قدیمی تر روبرو میشود با تهدید به اخراج میگوید بفرمایید راه باز است.

شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین با بیش از 30 نفر کارگر که نه قراردادی و نه روزمزد هستند!! فقط به کارگران گفته اند ماهی 300 هزار تومان به شما می پردازیم! که البته از پرداخت همین دستمزد هم بیشرمانه طفره میروند٬ با ساعت کاری شبانه روزی در ایام تعطیل و غیر تعطیل طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 تهران و ارایه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز میباشد. این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غیر قانونی در ایران و محرومیتها و مشکلات ناشی از اقامت غیر قانونی٬ در شرایط معیشتی و کاری بسیار سختی بسر میبرند و محل زندگی جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختیار آنها گذاشته اند. چندی پیش که کارگران دستمزدهایشان را تازه دریافت نموده بودند شب هنگام در پارک محل زندگیشان تعدادی از مزدوران اوباش مسلح نیروی انتظامی حکومت اسلامی به بهانه مبارزه با قاچاق و فحشا به کارگران زحمتکش  حمله ور شده و پس از پاشیدن گاز فلفل به صورت کارگران و ضرب و شتم آنان  بیش از 8 میلیون تومان از دستمزدهای کارگران را که ثمره و اندوخته ماهها کار و زحمت کارگران بود به سرقت برده و متواری میشوند.

لازم با یاد آوریست شهروندان افغانستانی در ایران بنا به سیاستهای وحشیانه و ضد انسانی و ضد پناهنده حکومت اسلامی از حق افتتاح و داشتن حساب بانکی و ثبت نام فرزندانشان در مدارس محرومند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ تير ١٣٩٠ – ١ جولاى ٢٠١١