کارگران شرکت فناپ
دستمزدهای معوق خرداد ماه!

بنا به خبر دريافتى٬ با گذشت بیش از 4 روز از پایان ماه، دستمزدهای خرداد ماه 200 نفر از کارگران شرکت خدمات کامپیوتری فناپ پرداخت نشده است. در شرایط گرانی و فقر و افزایش سرسام آور هزینه های روزمره زندگی٬ که به همت حکومت اسلامی هر روز افزایش صعودی دارد، تامين زندگى خانواده هاى کارگرى به هنر شاقى تبديل شده است. کارگران معترض خواهان دریافت فوری دستمزدهایشان هستند اما "جوانمرد" مدیر شرکت و عوامل کارفرما٬ گاهی با ترسانیدن کارگران و تهدید به اخراج و گاهی با وعده های دروغ امروز و فردا٬ از پرداخت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری کارگران طفره میروند.

یکی از کارگران میگفت: جوانمرد و همدستانش دستمزدهای ما کارگران را که بهای زنده ماندن مان است را نمیدهند، دستمزدهای ما را در حسابهای بانکیشان میگذارند تا از طرفى بهره بانکیش به جیب آقایان برود و از طرفی دیگر در همدستی با بانکداران انگل و رشوه خوار وامهای کلان دریافت نمایند تا در بازار دلالی و سرمایه گذاری کنند تا به سودهای بیشتری برسند. برایشان اصلا مهم نیست که بچه ما مریض است، قرض و بدهکاری بالا آورده ایم و به دلیل عقب افتادن اجاره خانه از ترس صاحبخانه خودمان را پنهان میکنیم. از صبح تا شب کار میکنیم٬ آخرش با جیب خالی و خسته و شرمنده در برابر خانواده هستيم و بايد با طلبکاران طرف شويم. 

شرکت فناپ با 200 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 330 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و انجام اضافه کاری تا شب٬ ارائه دهنده انواع خدمات نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر است. دستمزدهای کارگران همیشه با تاخیر و کارشکنی پرداخت میشود. دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان میر داماد تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ تير ١٣٩٠ – ٢۶ ژوئن ٢٠١١