شرکت سازانه بتن خوزستان
دستمزدهای معوق و اخراج، سرکوب کارگران!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 100 نفر از کارگران شرکت ساختمانی سازانه بتن خوزستان بیش از 3 ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. ذوالفقار مدیر شرکت به بهانه اینکه شرکت نفت خوزستان از پرداخت 500 میلیون تومان مطالبات شرکت خودداری میکند با وعده های دروغ و تهدید از پرداخت دستمزدهای کارگران طفره میرود. در طی یک ماه گذشته تا به امروز چندین بار کارگران با تعطیلی کار و برپایی اعتصاب و تجمعات اعتراضی خواهان دریافت فوری دستمزدهایشان شده اند اما اعتراض برحق کارگران با يورش نیروی انتظامی روبرو شده است. نيروى انتظامى که سگ پاسبان منافع سرمايه داران است٬ اعتصاب و تجمعات کارگران را با توسل به خشونت و ضرب و شتم وحشیانه و دستگیری و بازداشت کارگران سرکوب نموده است.

همزمان با تهاجم اوباش نیروی انتظامی به کارگران زحمتکش٬ ذوالفقار مدیر شرکت نیز بیش از 80 نفر از کارگران معترض را بی آنکه حتی دستمزدهای معوقشان را بپردازد از کار اخراج کرد. شکایات و مراجعات مکرر کارگران به اداره کار و دیگر مراکز حکومت اسلامی برای بازگشت به کار و دریافت 3 ماه دستمزد معوق به دلیل کارشکنی و همراهی عوامل حکومت اسلامی با ذوالفقار و سرمایه داران تا امروز به نتیجه ای نرسیده است.

به دلیل نپرداختن دستمزدها و سرکوب و اخراج کارگران شرکت سازانه بتن هم اکنون پروژه نیمه کاره و در حال احداث درمانگاه شرکت نفت در منطقه دارخوین خوزستان به حالت نیمه تعطیل درآمده و در حال حاضر حدود 15 نفر کارگر با 3 ماه دستمزدهای معوق و دریافت نشده در این پروژه مشغول به کارند که البته خطر اخراج و بیکاری هر لحظه این کارگران فعلا شاغل را نیز تهدید میکند.

بله، نپرداختن دستمزدهای ناچیز و سياست گرسنگی دادن آگاهانه کارگران و خانوادهایشان، اخراج و سرکوب و شکنجه و زندان، سیاست و روال کاری همیشگی جمهورى اسلامى است. این اولین و آخرین جنایت حکومت اسلامی سرمایه داران علیه کارگران نیست و نخواهد بود. این حکومت دزد و وحشی و قاتل در پرونده سیاه و سراسر جنایت خود به خاک و خون کشیدن اعتراض کارگران را از پارس خودروها تا خاتون آبادها محفوظ دارد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ تير ١٣٩٠ – ۴ جولاى ٢٠١١