کارگران شرکت بهدارو درمان
3 ماه دستمزد معوق، کاهش دستمزدها!

بنا به خبر دريافتى٬ بحران مالی، کسر بودجه، دزدی و نپرداختن دستمزدهای کارگران در شرکت دارویی بهدارو درمان همچنان ادامه دارد. به دنبال اعتراضات کارگران کارفرما مجبور شده است با جر زنی و مخدوش نمودن و بالا کشیدن بخشهایی از دستمزدهای معوق سال گذشته سرانجام و ظاهرا بطور مبهم و مخدوش طلب کارگران را تسویه نماید. اما با اینحال تا امروز دستمزدها و مبالغ اضافه کاری 3 ماهه فروردین و اردیبهشت و خرداد 160 نفر از کارگران معوق شده و عوامل کارفرما هیچ تصمیمی هم برای پرداخت 3 ماه دستمزد معوق کارگران ندارند.

علاوه بر نپرداختن دستمزدها مهری فرد مدیر شرکت و شرکای هم باندش به کارگران اعلام داشته اند که بخاطر اینکه بتوانند از فشارهای مالی کاسته و 3 ماه دستمزد معوق کارگران را پرداخته و به روز نمایند!! بابت دستمزدهای 3 ماه تابستان را فقط مبلغ 327 هزار تومان پایه دستمزد را محاسبه و پرداخت خواهند نمود!؟ این گستاخی و دزدی آشکار یعنی اینکه حضرات سرمایه دار، اولا با به گرو گرفتن و نپرداختن دستمزدهای کارگران و با سو استفاده از شرایط بد اقتصادی و نابسامان زندگی میکوشند تا هر روز شرایط بسیار بدتر و استثمار وحشیانه تری را به زندگی کارگران و خانواده هایشان تحمیل نمایند. از طرف دیگر با اجرای این سیاست خود سرانه و سود جویانه ضد کارگری به مدت 3 ماه کارگران بابت اضافه کار اجباری که هر روز انجام میدهند ریالی دریافت نخواهند کرد! و از طرف دیگر هم تعداد بسیاری از کارگران که دارای سوابق کاری بالاتری هستند و این سوابق کاری در نحوه محاسبه و پرداخت دستمزدهایشان موجب افزایش ناچیزی میشود از این حق مسلم و ابتدایی خود محروم میشوند.

یکی از کارگران میگفت: دستمزدهای مربوط به سال گذشته را با هزار و یک کلاه شرعی و حقه بازی ماستمالی کردند آخرش کسی نفهمید، چطور محاسبه کردند، چقدر مساعده گرفته ایم، ساعات اضافه کاری چقدر بوده و چه شده است٬ آنچه مثل روز روشن است مقدار زیادی از دستمزدهایمان را همین مهری فرد و شرکایش بالا کشیدند. حالا میخواهند با شگرد و حقه بازی جدیدشان دستمزدهایمان را تا 3 ماه کاهش دهند آخر برای چه؟ بقول خودشان تا از این محل دستمزدهای معوقمان را بپردازند؟! میخواهند طلبهایمان را با دزدی از جیب خودمان به خودمان بپردازند این دزدی و ریاکاری همیشگی سرمایه داران و حکومت اسلامیشان است حکومت اسلامیشان هزینه های زندگی را به بهانه حذف یارانه ها و این مزخرفات چندین برابر و گران کرده از جیب خودمان میدزدند تا مثلا به ما یارانه بدهند این ریاکاری و دزدی از شگردهای سرمایه داران و حکومتشان است دستشان برای همه رو شده است.

شرکت بهدارو درمان با بیش از 160 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای فعلا نامعلوم! پرداخت نشده و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کار اجباری تا شب و کار در همه ایام تعطیل تهیه و توزیع کننده انواع دارو و طرف قرارداد داروخانه ها و بیمارستانها میباشد مهری فرد مدیر شرکت و شرکای دزدش در سایه حمایت حکومت اسلامی و از قبل استثمار وحشیانه کارگران و نپرداختن دستمزدها و همچنین با باند بازی و زد و بند با عوامل حکومتی و فروش داروهای کمیاب و گرانقیمت در بازار آزاد سودهای میلیاردی به جیب میزنند. دفتر شرکت در خیابان زرتشت تهران و انبارهای دارویی شرکت در منطقه کهریزک میباشد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ تير ١٣٩٠ – ١ جولاى ٢٠١١