گزارشى از تهران٬
اسلام شهر
خانه گردی به دنبال بشقابهای ماهواره!

 

نازنین اکبری
در طی چند روز گذشته در اسلام شهر و شهرکهای اطراف از جانب اراذل و اوباش نیروی انتظامی حکومت اسلامی تهاجم گسترده ای به زندگی خصوصی مردم شروع شده است. مزدوران و ماموران حکومتی بطور جمعی و مسلح با زور و فشار و تهدید به خانه های مردم وارد شده و با تهدید مردم به دادگاه و جریمه و زندان٬ اقدام به شکستن و جمع آوری آنتن های ماهواره میکنند. در بسیاری از مناطق اسلام شهر مردم از باز نمودن درب منازل به روی اوباش حکومت اسلامی خودداری نموده و پس از ترک محل توسط ماموران بلافاصله دیشهای ماهواره را در پشت بام ها مستقر کرده اند!

در ساعات پیش از ظهر روز سه شنبه ماموران حکومتی به قصد جمع آوری آنتن های ماهواره به شهرک گلستان در حوالی اسلام شهر یورش برده اند و در مواردی جوانان و زنان محل با مقاومت و اعتراض با ماموران سرکوبگر حکومتی درگیر شده اند!

در این روزها شهرکهای سلطان آباد و صالح آباد و ... اسلام شهر نیز مورد تجسس و خانه گردی ماموران حکومت جانیان اسلامی بوده اند.

جمهورى اسلامى بعد از شکست در سياست قرنطينه فرهنگى بار ديگر سياست بستن گوش و چشم مردم را در دستور قرار داده است. تلاشهاى جنون وار حکومت اسلامى تنها منعکس کننده وحشت عميق شان از سرنگونى است. اما در دنياى امروز نميتوان دور يک جامعه سيم خادار کشيد. اين سياستها شکست خورده اند و تکرارشان به شکست فاحش ترى منجر ميشود.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٩ تير ١٣٩٠ – ٣٠ ژوئن ٢٠١١