گزارشى از تهران٬

خانه گردی در تهران به دنبال بشقاب های ماهواره!

نازنین اکبری
به دنبال هراس عمیق حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران از اعتراضات مردمی و در جهت تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه٬ از هفته گذشته موج نسبتا وسیعی از خانه گردی و تفتیش منازل و زندگی خصوصی مردم به دنبال کشف!! گیرنده ها و بشقابهای ماهواره در سطح شهر تهران شروع شده است. هفته پیش منازل  بخشهایی از منطقه سعادت آباد و محدوده بیمارستان عرفان به دنبال جمع آوری آنتن های ماهواره تحت تفتیش و تجسس قرار گرفته اند. در چهارشنبه گذشته نیز خانه های مردم در خیابان آیت اله کاشانی آریا شهر و رامین شمالی در بلوار فردوس توسط مزدوران حکومتی مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفته اند.

امروز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه نیز راس ساعت 10 صبح مزدوران و ارازل نیروی انتظامی به خانه های مردم در محله سازمان برنامه شمالی واقع در فردوس غرب یورش برده اند. ماموران حکومتی در حین بازرسی خانه های مردم با گستاخی و بی ادبی و توهین به مردم و توسل به خشونت و تهدید میکوشند بیش از بیش فضای روانی رعب و وحشت را در میان مردم تشدید نمایند. موج خانه گردیها در بسیاری از مناطق مختلف تهران همچنان ادامه دارد. علیرغم تلاش مذبوحانه حکومت اسلامی و مزدورانش برای ایجاد فضای ترس و وحشت ترفندهای تاکنونی این اوباش و جانیان کارساز نبوده مردم مقاومت میکنند و بلافاصله دیش های جدید را جایگزین مینمایند. تنفر و خشم از حکومت گرانی و بیکاری و فقر، انزجار و کینه از حکومت سنگسار و زندان و اعدام و شکنجه در میان جوانان و مردم بیش از هر زمان دیگری شعله ور است. مردم با تمسخر به یکدیگر میگویند امسال کارشان تمام است، امسال سال سرنوشت است و...

در بسیاری از موارد گستاخی و تعرض ماموران حکومتی با مقاومت و اعتراض کوبنده مردم روبرو شده است. امروز صبح در محله سازمان برنامه شمالی زنان متحد و مبارز محله برای دفاع از حرمت انسانیشان، برای دفاع از حریم خصوصی زندگیشان به پاخاسته اند و با ماموران زبون حکومت اسلامی درگیر شده اند. علاوه بر خانه گردیها و تفتیش منازل، برپایی و استقرار اکیپ های ایست و بازرسی در روز روشن و تفتیش بدنی عابرین و اتومبیل ها در مناطقی چون شهرک ژاندارمری و همچنین افزایش اختلالات اینترنتی و پارازیتهای گسترده ماهواره ای نشان از هراس و اضمحلال و نابودی عنقریب حکومت جنایتکاران اسلامی است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ ارديبهشت ١٣٩٠ – ٢۵ آوريل ٢٠١١