کارگران شرکت رافاکو
6 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 10 نفر از کارگران شرکت خدمات کامپیوتری رافاکو از شهریور ماه گذشته تا به امروز 6 ماه است دستمزدی دریافت ننموده اند. بهانه کارفرما در این 6 ماه نبودن پول و عدم دریافت طلبهای مالی شرکت از ادارات دولتی است و مرتبا یا کارگران را تهدید به اخراج نموده و یا با وعده های دروغ از امروز به فردا پاس میدهد و برای خالی نبودن عریضه هر از چند گاه یکبار مبالغ ناچیزی را با هزار منت به کارگران پرداخت مینماید.

یکی از کارگران معترض میگفت:آنقدر دستمزدهایمان را نداده اند که دیگر به درستی یادمان نیست آخرین باری که حقوق گرفته ایم کی بوده است، بعضی وقتها با هزار ادا و عشوه 50 تا 100 هزار تومان مساعده میدهند. حالا دیگر با گذشت زمان اصلا فراموش کرده ایم چقدر طلبکاریم و چقدر مساعده گرفته ایم. برایمان شرایطی ساخته اند که برای بالا کشیدن دستمزدهای ناچیزمان به هر کارى متوسل میشوند و هیچ حساب و کتابی هم در کار نیست. در این مدت بسیاری از ما کرایه خانه هایمان پس افتاده و کلی قرض و بدهکاری آن هم با شرمندگی بالا آورده ایم.

شرکت خدماتی رافاکو مجری و طراح ایجاد شبکه های کامپیوتری، واقع در میدان هفت تیر تهران است و بیش از 10 کارگر با سابقه کار 2 تا 10 سال دارد. اين کارگران قرارداد ندارند و حتى روزمزد هم نیستند. فقط کارفرما به آنها گفته است برابر قانون کار ماهی 300 هزار تومان به شما پرداخت میکنم که البته خبری از این مبلغ هم نیست. اين کارگران از 8 صبح تا 6 عصر و اضافه کاری اجباری تا پاسی از شب٬ بدون حقوق و در بردگى مطلق مشغول به کارند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣ مارس ٢٠١١ – ١٢ اسفند ١٣٨٩