کارگران شرکت مخابراتی موج آسا
هم دستمزدهای معوق، هم اخراج از کار!

بنل به خبر دريافتى٬ هم اکنون با گذشت بیشتر از 10 روز بعلت کارشکنی سرمایه داران و عوامل کارفرما دستمزد و مبالغ اضافه کاری بهمن ماه 20 نفر از کارگران اين شرکت پرداخت نشده است.

عدم دریافت دستمزدها، ساعت طولانی کار٬ نگرانى همیشگی ناشی از اخراج و بیکاری و فشارهای مالی و اقتصادی و تورم لجام گسيخته٬ کارگران و خانواده های محروم و شریفشان را در کابوس فقر و نداری بشدت تحت فشار قرار داده است. علاوه بر همه این فشارها روز سه شنبه "محمدی" معاون و کارچاق کن "قانع" مدیر شرکت در جواب کارگران معترضی که خواستار دریافت دستمزدهایشان بودند با وقاحت گفته است: تعداد شما کارگران زیاد است. ما بودجه کافی برای شما نداریم. در حال بررسی هستیم که تعدادی را اخراج کنیم. به فکر کاری برای خودتان باشید. محمدی همچنین گفته است اسامی 15 نفر از کارگران بخش شهریار کرج تعیین و مشخص شده که در پایان سال یعنی تا کمتر از 20 روز دیگر از کار اخراج خواهند شد.

شرکت پیمانکاری خدمات مخابراتی موج آسا بخش منطقه 5 تهران٬ با بیش از 20 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه٬ سوابق کاری 2 تا 10 سال و دستمزدهای 300 هزار تومانی که با انواع کارشکنی و جر زنی پرداخت میشود٬ و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری حتی در تعطیلات ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 5 تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣ مارس ٢٠١١ – ١٢ اسفند ١٣٨٩