کارگران شرکت مشاوران بهینه سازان کویر!
هم اخراج، هم دستمزدهای معوق

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 30 نفر از کارگران شرکت مشاوران بهینه ساز کویر از آذر ماه تا امروز بیشتر از 4 ماه است که به تدریج و مرحله به مرحله از کار اخراج شده اند.

کارفرما با توسل به حربه اخراج مرحله ای و تدریجی کوشیده تا از اعتراض و اعتصاب جمعی کارگران جلوگیری کند. و به زبان آدمیزاد٬ یعنی یواشکی و بی سر و صدا دستمزدها و دیگر حقوق ابتدایی کارگران را بالا بکشد و با اخراج از کار و ظاهرا اعلام انحلال شرکت از شر کارگران خلاص شود! اما در مقابل این ترفند رزیلا نه کارفرما٬ کارگران ایستاده اند و با طرح شکایت و مراجعه مکرر به دفتر شرکت واقع در میدان ونک و دیگر مراکز حکومت اوباش اسلامی مصرانه خواستار دریافت دستمزدهای معوق، بیمه بیکاری، سنوات و... هستند.

متاسفانه تا امروز به دلیل تبانی پشت پرده کارفرما و مراکز ضد کارگری حکومتی از قبیل اداره کار و...  کارگران به نتیجه روشن و مشخصی نرسیده اند. تعدادی از کارگران میگویند: ما هنوز بخشهایی از دستمزد و سنوات و... مربوط به سال 86 یعنی سه سال پیش را هم دریافت نکرده ایم. با اینحال همچنان جدال و کشمکش بین کارگران اخراجی با سرمایه داران و عوامل کارفرما و مراکز حکومتی ادامه دارد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ اسفند ١٣٨٩ – ١۴ مارس ٢٠١١