اخراج کارگران شرکت سونی!

بنا به خبر دريافتى٬ طی هفته گذشته 6 نفر از کارگران شرکت وارداتی – خدماتی سونی٬ با سابقه کار از یک تا ده سال٬ به بهانه های واهی بنا به دستور "اسلامی" مدیر شرکت از کار اخراج شدند. کارفرما برای اخراج این کارگران میگوید: اوضاع اقتصادی خراب است و برای جبران ضرر و زیان مالی باید از تعداد کارگران کاسته شود! اسلامی اخیرا گفته است با پایان سال تعداد بیشتری از کارگران از کار اخراج خواهند شد. این در حالیست که کارگران اخراجی٬ که هنوز بخشهایی از دستمزدهای قبلی خود را نیز دریافت نکرده اند٬ بین اداره کار فرمایشی حکومت اسلامی و شرکت سونی بلاتکلیف و سرگردانند. اسلامی دزد، کارگران معترض را به اداره کار و دیگر مراکز کار چاق کن سرمایه داران هدایت میکند و ارگانهای ضد کارگری حکومتی با دروغ و رشوه خواری و بوروکراسی فاسد خود با کارشکنی از رسیدگی به شکایت کارگران طفره میروند.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: جانمان را به لب رسانده اند، هر شب با افکار پریشان و وحشت گرسنگى خانواده نه خواب و نه بیدار شب را به صبح میرسانم. اول صبح که بچه ها خوابند از شرمندگی یواشکی از خانه بیرون میزنم. به کجا؟ خودم هم به درستی نمی دانم! به اداره کار و شورای حل اختلاف و مزخرفاتی از این دست، مراجعه به شرکت و اسلامی بی همه چیز و یا در اطراف و مراکز صنعتی تهران در بدر دنبال کاری بگردم. آخر سر هم با تن و روانی خسته و درهم شکسته، با جیب خالی و با افکار پریشان شب به خانه باز میگردم. و دوباره هراس از صاحبخانه ای که اجاره خانه را میخواهد و شرمندگی در مقابل زن و بچه ای که نان شب و زندگی میخواهند.

شرکت سونی با بیش 100 کارگر قراردادی با قراردادهای 6 ماهه و سفید امضا و یکطرفه٬ با دستمزدهای 300 هزار تومانی و سابقه کاری یک تا بیست و پنج سال٬ وارد کننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصولات صوتی - تصویری سونی میباشد. کارگران عمدتا در دفتر مرکزی شرکت در خیابان حبیب الهی – آزادی و همچنین انبار شرکت در یافت آباد مشغول به کارند. ساعت کار کارگران از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری در ساعات شب و ایام تعطیل کماکان برقرار است. اسلامی مالک و مدیر شرکت که از اوباش حکومت اسلامی است از قبل واردات و استثمار وحشیانه کارگران سودهای میلیاردی به جیب زده است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ اسفند ١٣٨٩ – ١۴ مارس ٢٠١١