http://www.wupiran.com/nashryeh_HTML/NO_19_HTML/EmmaHumphryPrize-SAZpress_clip_image002.gif

      تسلیت همبستگی عمیق و با مردم زلزله زده آذربایجان


 روز شنبه 21 مرداد1991  زمین لرزه ای به مقیاس 6،2 ریشتر در آذربایجان شرقی شهرهای اهر، ورزاق، هریس، تبریز  و روستاهای منطقه را لرزاند و صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت. بیش از هزار روستا در گیر این زلزله بوده اند.  20 روستا بطور کلی با خاک یکسان شده و 130 روستا بین 70 تا 100 درصد تخریب شدند. مردم زلزله زده این منطقه  بیش از 55 پس لرزه را در مدت 24 ساعت بعد از اولین زمین لرزه تجربه کردند. به گزارش خبر گزاریهای موثق جهان، خسارات جانی این زلزله بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده در جمهوری اسلامی است. صحنه های دلخراش گزارشات تصویری از این مناطق گویای عمق فاجعه و تناقض گویی رژیم است.  بسیاری از کودکان و زنانی که در آن ساعات از روز در کارگاههای خانگی مشغول قالی بافی بودند زیر آوار مانده و هرگز امکان نجات نیافتند. توقف کار امداد رسانی دولتی قطعا باعث بالا رفتن آمار کشته شدگان است.
زلزله در ایران باید بار دیگر این سئوال را در مقابل مردم ایران قرار دهد که چرا زمین لرزه ای مشابه در ژاپن به چنین فاجعه ای منجر نمی شود. حکومت ضد مردمی جمهوری اسلامی با تحمیل 33 سال فقر و فلاکت، خود تنها عامل بروز این فاجعه است. اگر حکومت سرمایه داری جانیان اسلامی فقط بخشی از ثروت تولید شده در ایران را در جهت بهبود زندگی مردم این منطقه صرف کرده بود یک زمین لرزهِ 6 ریشتری قدرت تخریب بیش از 60 روستا را در ابعادی چنین فاجعه آمیز پیدا نمی کرد. اگر جمهوری اسلامی نتیجه زحمات شبانه روزی کارگران و زحمتکشان ایران را در جهت سرکوب خود آن مردم بکار نمی برد، مردم مجبور به زندگی در این آلونکهای نبودند که در اثر کوچکترین بالای طبیعی با خاک یکسان شود.
سازمان آزادی زن ضمن ابراز تسلیت همبستگی عمیق خود را با مردم محروم منطقه و آسیب دیدگان زلزله اخیر اعلام می کند.

سازمان آزادی زن
23 مرداد  1391