http://www.wupiran.com/nashryeh_HTML/NO_19_HTML/EmmaHumphryPrize-SAZpress_clip_image002.gif
گزارشی کوتاه از تظاهرات در همبستگی با مردم تونس و مصر در شهر گوتنبرگ سوئد!

 

 به فراخواهان حزب عدالت اجتماعی در همبستگی با مردم خیزش مردم در کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه گردهماپی و راهپیمایی روز شنبه 5 فوریه 2011 در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار گردید.  

سازمان آزادی زن واحد گوتنبرگ با انتشار اطلاعیه ای به این فراخوان جواب مثبت داد و   روز شنبه 5 فوریه 2011  با پرچم های آزادی و برابری در این تظاهرات شرکت نمود.  ابتدا شرکت کنندگان که از احراب و سازمان های مختلف سوئدی ، عرب و ایرانی  تبار بودند در میدان گوستاو آدلف جمع شدند. کرسیفر لوندبری  از فعالین سرشناس حزب عدالت اجتماعی اولین سخنرا ن این گردهمایی در سخنان خود به همبستگی بین الملی کارگران و جهانی شدن این اعتراضات اشاره نمود.
بعداز چند سخنرانی دیگر اجتماع کنندگان به طرف میدان یرن توریت حرکت کردند. این صف که از میسری طولانی در وسط شهر میگذشت توجه صدها نفر را به خود جمع کرد و تعدادی دیگر در طول راه به آن پیوستند. در طول میسر شعارهایی مانند امروز مصر و تونس ، فردا دنیا و یا مبارک مبارک وقت رفتن است  و زنده باد انقلاب سوسیالیستی ، زنده باد همبستگی بین الملی کارگران به گوش میرسد.

در میدان یرن توریت  تعدادی دیگر از جمله پروین کابلی از طرف سازمان آزادی زن صحبت نمود.
وی گفت :( امروز روز ماست. امروز روز گرسنگان و ستم دیدگان است. امروز روزی است که توده های مردم سیاست را مستقیم اعمال میکنند. زنان یکی از گروههای شرکت کننده در این خیزشها هستند و بحق باید برای تغییر تلاش نمایند چرا که یکی از محرومترین گروههای تمام این جوامع هستند. زنان بر علیه تحقیر و ستم جنسی ، چند همسری ، دخالت مذهب در زندگیشان، بر علیه سنت های نابرابر حق دارند و باید اعتراض کنند و خواهان برپائی نظم نوینی باشند.  آپارتاید جنسی و اسلام سیاسی در ایران زندگی میلیونها انسان را به سیاهی کشیده است و امروز ما باید با همبستگی و انتقال تجاربمان خود را در این تحولات شریک بدانیم و اجازه ندهیم که یک بار دیگر حرکت مردم برای تغییر و برابری و یک دنیا بهتر دستخوش بند و بست امریکا با گروههای اسلامی شود)
فیلم این سخنرانی را میتوانید در آدرس زیر ملاحظه کنید.

http://www.youtube.com/watch?v=A6Oh7jrUv88

سازمان آزادی زن
6 فوریه 2011