http://www.wupiran.com/nashryeh_HTML/NO_19_HTML/EmmaHumphryPrize-SAZpress_clip_image002.gif

ده سال بعد از قتل فادیمه شهیندال

مبارزه برای حقوق برابر و علیه ناموسپرستی هنوز  یک ضرورت است!


                                                                                                          
در دهمین سالگرد قتل فادیمه شهیندال که در 20 ژانویه 2002 بدست پدرش کشته شد، یکبار دیگر کشور سوئد به صحنۀ جدال حقوق برابر شهروندی کودکان و جوانان با تبار خارجی تبدیل شد.  سازمان آزادی زن و تشکل میخک سفید نیز در همکاری با اومانیستهایِ غرب سوئد دو روز پر شکوه را با خواست برابری بدون قید شرط شهروندی برگزار کرد.
لیستی از فعالیتهای حول این برنامه:
جمعه 20 ژانویه:
پروین کابلی در محل رادیو سوئد در دو مصاحبه شرکت نمود. ابتدا وی در مصاحبه ای مستقیم با رادیو گوتنبرگ در ساعت 12 و ده دقیقه به سوالاتی مانند در طول این  ده سال چه گذشته و اوضاع را چگونه میبیند پاسخ داد و سپس  رادیو "پ 4 ویژه" در برنامه ای سراسری، با پروین مصاحبه ای را انجام داد که روز یکشنبه 21 ژانویه در ساعت یک و ربع پخش گردید.
جمعه 20 ژانویه :
بمناسبت دهمین سال قتل فادیمه و دیگر قربانیان ناموسپرستی، آکسیونی در برونز پارکن در مرکز شهر گوتنبرگ از ساعت 15 تا 17 همراه با میز کتاب و چادر اطلاعاتی برگزار گردید. محل برگزاری آکسیون با 10 عکس بزرگ فادیمه شهیندال و  دهها شاخه گل میخک سفید که گل مورد علاقه او بود، همراه با باندروهای سازمان آزادی زن، تشکل میخک سفید و اومانیستها و باندرول خشونت علیه زن تزئین شده بود.  صدها اطلاعیه و خواستهای ما که در برگهای کوچک تبلیغی چاپ شده بود در میان شرکت کنندگان در آکسیون پخش گردید.  میز با آفیش های اطلاعاتی سازمان آزادی زن در مورد ممنوعیت ازدواج های اجباری، ممنوعیت ازدواج کودکان و کتاب اسلام و حقوق زن نوشتۀ آذر ماجدی و مقالات پروین کابلی به زبان سوئدی قرار داشت. در کنار چادر اطلاعاتی یک صف از دختران جوان و زنان با در دست داشتن عکسهای فادیمه توجه زیادی را به خود جلب نمودند.
سخنرانان این آکسیون کریم نوری، پروین کابلی، لارش تورشتنسون از طرف امانیستها و میلنا از طرف حزب سوسیالیستهای عدالت خواه بودند که هر کدام در چند نوبت به گوشه هایی از سیاستهای راست دولت سوئد، دوگانگی در برخورد به جوانان و همچنین سیاست نسیبت فرهنگی پرداختند. خبرنگار روزنامه یوته بوری پستن در گزارشی مفصل خبر برگزاری این آکسیون را همان روز در وب سایت خود درج نمود و روز بعد هم گزارش را در روزنامه یوته بوری پستن انتشار داد. در این گزارش پروین کابلی در گفتگو با خبرنگار این روزنامه میگوید:
"ما تلاش میکنیم که هرچه بیشتر وضعیت این جوانان را منعکس کنیم که چگونه بسیاری از اینها در بین سنت های خانواده و نرمهای جامعه مدرن در نوسانند. خانواده بعنوان یک واحد مهم اجتماعی در این موقعیت و تشدید آن نقش دارد. ما خواهان تغییر قوانین به نفع این جوانان هستیم. مثلا ممنوعیت ازدواج کودکان و ازدواجهای اجباری و اینکه آموزش پرورش باید سکولار باشد. درمقایسه با 10 سال پیش خانواده ها استراتژی خود را تغییر داده اند. تعدادی به کشورهای محل تولد والدینشان برگردانده میشوند و در آنجا مجبور به ازدواج میشوند".
لینک این خبر را میتوانید در زیر مشاهده کنید.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.833781-vita-nejlikor-hedrar-fadime
در ادامه آکسیون در ساعت 17 جمعیتی که در محل حضور داشت با روشن کردن مشعل و حمل گل های میخک سفید و عکس های فادیمه شهیندال به طرف کانال مرکز شهر حرکت کردند و در طول مسیر تعداد دیگری به این همایش پیوستند. در هنگام جمع شدن در مقابل کانال بعد از یک دقیقه سکوت دهها گل میخک در کانال انداخته شد وشمعهایی که روی آب قرار گرفت در کنار گلهای میخک در روی آب کانال به حرکت در آمدند. در پایان پروین کابلی از طرف برگزار کنندگان آکسیون ضمن تشکر از همگی شرکت کنندگان، تکرار نمود که فادیمه قربانی نیست و نبود. وی سمبل یک مبارزه انسانی و حقوق برابر است. فادیمه در یاد ما و در پناه تلاش انسانهای مثل ما برای ساختن یک دنیای برابر و آزاد و امکانِ پایان دادن به خشونت علیه زنان زنده است!
همچنین در این آکسیون تعدادی از شرکت کنندگان که خود نمیتوانستند در مراسم گل گذاشتن در کانال حضور یابند، با خود گلهای میخک سفید آورده بودند وروی میز اطلاعاتی و در کنار عکس فادیمه گذاشتند. قرار دادن میخک سفید سنتی است که از اولین سال برگزاری فستیوال میخک سفید در گرامیداشت قربانیان ناموسپرستی و فادیمه در گوتنبرگ انجام شده است.
جمعه 20 ژانویه :
به فراخوان سازمان آزادی زن، جلسه ای در شبکه اینترنتی پالتاک با عنوان "ناموسپرستی و خشونت علیه زنان، سنت، فرهنگ و اسلام سیاسی" با سخنرانی آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن، پروین کابلی و هما ارجمند برگزار شد. فایل صوتی این سخنرانیها بزودی در برنامه های مختلف رادیوی "برای آزادی زن" پخش خواهد شد.
لینک سخنرانی آذر ماجدی بصورت ویدئو بلاگ میتوانید در آدرس زیر ملاحظه کنید.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tsInUXDvzRQ
شنبه 21 ژانویه :
در همین رابطه به دعوت رادیو"صبح شنبه با شما" کامران پیامانی مصاحبه مفصلی با پروین کابلی انجام داد که در سایت این رادیو قابل دسترس است.
شنبه 21 ژانویه:
سایت اینترنتی نیوز میل مقاله ای از پروین کابلی را تحت عنوان "درنبردی که میشود بازنده شد"  چاپ نمود و در آن بار دیگر به اهمیت آموزش برابر و سکولار برای همگان و حقوق مساوی کودکان، ممنوعیت حجاب کودکان دختر و ختنه پسران تاکید نمود. از این سایت میتوان در این لینک بازدید نمود.
http://newsmill.se/artikel/2012/01/19/slaget-som-kan-g-f-rlorat
شنبه 21 ژانویه:
جلسه ی بحث و گفتگو و نمایش فیلم در سالن ویکتوریا هوست از ساعت 16 تا 18 شنبه 21 ژانویه برگزار گردید. محل سالن با آفیش سازمان آزادی زن و تشکل میخک سفید و عکسهای فادیمه  آراسته شده بود. ابتدا پروین کابلی ضمن خوش آمد به مهمانان و اشاره به تاریخ خشونتهای ناموسی در 10 سال گذشته جلسه را آغاز کرد. سپس اسلاید شویی از تصاویر قربانیان ناموسپرستی در سراسر دنیا که توسط  کریم نوری تهیه شده بود پخش گردید.
در ادامه پروین کابلی و کریم نوری هرکدام گوشه هایی از بحث را باز کرده و سپس بحث در میان شرکت کنندگان باز شد. و در پایان سخنرانان از شرکت کنندگان خواستند که با شرکت فعال خود چه به عنوان عضو و چه به عنوان اسپانسور ادامه کار چنین پروژه هایی را تضیمن کنند.
دو اسلاید شو از این دو روز که توسط کریم نوری تهیه گردیده است در یوتوپ قرار دارد. برای دیدن این اسلاید شوها میتوانید به آدرسهای زیر مراجعه کنید.
http://www.youtube.com/watch?v=ZFT9ZkPEY08&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CzOd8k_1ctU
لازم به توضیح است که در این مدت رادیو سازمان آزادی زن "برای آزادی زن" و رادیو" برای یک دنیای بهتر" بخشی از برنامه های خود را به ناموسپرستی و خشونت علیه زنان اختصاص داده اند. در اینجا باید از سایت "آزادی بیان" برای تبلیغ مستمر این گردهمایی تشکر نمود.
سازمان آزادی زن و تشکل میخک سفید به همۀ فعالین و دوستانی که با کار شبانه روزی خود این دو روز باشکوه را ممکن ساختند خسته نباشید میگوید.

زنده باد آزادی           زنده باد برابری
سازمان آزادی زن

تشکل میخک سفید

22 ژانویه 2012