در متينگ و راهپيمائى اول مه در لندن شرکت کنيد!

"جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم، و بدون "خطر"
سوسياليسم به چه منجلابى تبديل ميشود"! منصور حکمت

در اول مه امسال کارگران سوسياليست و راديکال بايد در مقابل مسائل اساسى جنبش کارگرى که زندگى ميليونها خانواده کارگرى را تهديد ميکند، پلاتفرم سوسياليستى شان را عليه سرمايه اعلام کنند. بايد کارگران را به ايجاد سنگربندى در مقابل توحش سرمايه دارى فراخواند و عملا دست بکار آن شد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری  و مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت - واحد انگلستان، همگان را دعوت ميکند تا در تظاهرات روز جهانی کارگر، که به فراخوان کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان، در لندن برگزار میشود، شرکت کنند.

روز پنجشنبه اول ماه مه،ساعت 12.00، تجمع در مقابل کتابخانه مارکس و ساعت 13.00 حرکت به سمت میدان ترافالگار.

آدرس کتابخانه مارکس، محل تجمع اولیه تظاهرات اول می:
Marx Memorial Library, Clerkenwell Green, London, EC1
Nearest Tube Station: Farringdon Station

همچنین،عصر شنبه 3 مه، از ساعت 19.00 تا 24.00، جشن روز جهانى کارگر از طرف حزب حکمتیست و حزب کمونیست کارگری عراق، برگزار ميشود. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از همگان برای شرکت در این جشن دعوت ميکنيم.

آدرس مکان برگزاری جشن:
187 Pentonville Road, London, WC1X
Nearest Tube Station: King’s Cross
تلفنهاى تماس جهت اطلاعات بيشتر:

سیروان قادری 07765431276

شراره نوری 07881726475