اطلاعیه بنیاد منصور حکمت
درباره انتشار بخشی از دست نوشته های منصور حکمت

بنیاد منصور حکمت باطلاع علاقمندان آثار منصور حکمت میرساند که از امروز بخشی از دست نوشته های منصور حکمت که در آرشیو شخصی او است، به همت و کوشش ایرج فرزاد و آذر ماجدی برای همگان قابل دسترسی است. متن اسکن شده این نوشته ها در سایت بنیاد موجود است. همینجا از مجید پستنچی که زحمت قرار دادن فایل ها در سایت را کشیده نیز تشکر میکنیم. لیست مطالب را در پایین ملاحظه میکنید.  در این اقدام مشترک، تعدادی از نوارها و مباحثی که منصور حکمت در آن شرکت داشته و تاکنون انتشار علنی نیافته اند، دیجیتایز شده و پس از تکمیل و ادیت و حذف برخی بخشها که حاوی نکات امنیتی است، در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.

برای دسترسی به فایل ها بر لینک زیر کلیک کنید:

www.m-hekmat.com
در قسمت تازه ها

آذر ماجدی
23 فوریه 2009

1- جمعبندی فشرده از ریشه های اوضاع نامطلوب (حزب کمونیست ایران) در خارج کشور. از طرف کمیته اجرایی.
2- نامه به ایرج آذرین در مورد فعالیت های تشکیلاتی کمیته سازمانده
3- نامه به ایرج آذرین در رابطه با کمیته سازمانده و رابطه کار روتین و تاکتیک،  اکتبر 1984
4- در مورد مساله عضویت
5- نامه به فاروق در مورد انتشار بولتن در مورد مباحث شوروی، کنگره دو و رادیوی حزب.
6- نامه به تقی (غلام کشاورز) در مورد مساله جنگ و تاکتیک حزب
7- به عبدالله مهتدی، از طرف دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران- 10 آوریل 1991
8- فاصله حرف و عمل – پائیز 1983(1362)
9- گزارش به پلنوم 9 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
10- گزارش کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
11- ملاحظاتی بر جایگاه و حقوق ویژه کومه له؛ از سخنرانی در کنگره موسس حزب کمونیست ایران
12- به ابراهیم علیزاده درباره بیانیه حقوق پایه ای زحمتکشان در کردستان
13- درباره بحث سبک کار کمونیستی (متن کامل نیست)
14- نامه به کمیته خارج حزب کمونیست در مورد نقدی به نظرات اتحاد مبارزان کمونیست
15- به ابراهیم علیزاده در مورد حفظ امنیت کادرها در صورت حمله ارتش ایران یا عراق و مسائل دیگر
16- نامه به کمیته مرکزی ح ک ا درباره مسائل رهبری حزب و طرح یک پلاتفرم عمل
17- نامه به عبدالله مهتدی درباره موازین انضباطی اتخاذ شده توسط ک م کومه له و نامه به طاهر خالدی، 16 خرداد 1366
18- نامه خصوصی به یکی از رفقا در کردستان
19 - نامه به خسرو داور در حاشیه پلنوم کومه له، نوشته ای در مشعل، جلسات حول نوار جنگ، کمیته سازمانده و حوزه ها و مبارزات جاری
20 - به کمیته اجرایی، کمیته شهر و ستاد سیاسی در مورد جزوه کمیته شهر درباره وظایف هواداران، 23 اکتبر 1987
 21 - در مورد نوشته ای تحت عنوان "برنامه فعالیت افراد در محافل چپ در شرایط کنونی" از گروهی که در میان کارگران رادیکال سوسیالیست فعالیت میکند
22 - به شبکه ندا در مورد عدم توزیع نشریه ایسکرا 10، 30 سپتامبر 1998
23 - به دفتر سیاسی حزب کمونیست، کمیته مرکزی کومه له و نمایندگی کومه له در خارج کشور در مورد طرح سازماندهی جدید نمایندگی کومه له در خارج، 26 اسفند 1365
24 - متن پیاده شده سخنرانی منصور حکمت در جلسه مشترک کمیته مرکزی کومه له و حزب کمونیست به تاریخ 8 فوریه 1989. (این متن ادیت نشده است)
25 - ملاحظاتی بر مذاکره و توافق کتبی کومه له با اتحادیه میهنی کردستان، تیر 1363
26 - به کمیته اجرایی و ستاد سیاسی درباره سرانجام بحث قانون کار
27 - درباره رهبری و ساختار حزبی
28 - یادداشتهایی در مورد انقلاب اکتبر و شوروی
29 - درباره سازماندهی درونی کمیته مرکزی در فاصله پلنوم ها
30 - یادداشت هایی در مورد مساله شوروی، در مورد تز "سوسیالیسم در یک کشور" و انقلاب مداوم.
31 - نامه به تقی (غلام کشاورز) در مورد مباحثی درباره جنگ و تاکتیک حزب، 3 اوت 1984
32 - درباره فعالیت حزب در خارج کشور
33 - نامه به خسرو داور درباره ترجمه جزوه سه منبع و سه جزء به انگلیسی، 17 خرداد 1367
34 - 1 تا 5 متن پیاده شده 5 نوار بحث در مورد "سوسیالیسم در یک کشور" (ادیت نشده)
35 - به دفتر سیاسی درباره توصیه عضویت یک رفیق
36 - چگونه جمهوری انقلابی را تبلیغ کنیم و طرح یک شعار جدید
37 - برخی ملاحظات انتقادی بر مصاحبه رفیق عبدالله مهتدی با صدای حزب کمونیست ایران
38 - نامه به رفیق تقی (غلام کشاورز) درباره مقاله "کمونیست ها و چگونگی برخورد به جمهوری اسلامی"
39 - نامه عبدالله مهتدی به کمیته مرکزی کومه له در مورد طرح تدارک حزب کمونیست، 24 مهر 1361