"آغاز پایان رژیم اسلامی"
گفتگوی تلویزیون جی ام با آذر ماجدی


روز سه شنبه 26 خرداد، تلویزیون جی ام GMTV در انگلستان با آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن، گفتگویی در مورد اوضاع ایران ترتیب داد. گوینده بعد از معرفی آذر و اشاره به اینکه وی در سال های 1357-58  در ایران بوده و در اعتراضات شرکت داشته است، نظر او را در مورد اوضاع پرسید. آذر ماجدی به گسترش اعتراضات و خشونت پلیسی اشاره کرد و گفت بنظر میرسد که این آغاز پایان رژیم اسلامی است. گوینده بلاقاصله نظر خبرنگار روزنامه فایننشیال تایمز که از تهران در تماس تلفنی با استودیو بود، در مورد این گفته آذر جویا شد. او با نظر آذر بشدت مخالفت کرد و اعلام داشت که "مردم در ایران انقلاب نمیخواهند و خواهان یک تکامل هستند.  مردم کمی آزادی بیشتر میخواهند، میخواهند بتوانند نظرشان را اعلام کنند، بتوانند تی شرتی را که میخواهند بپوشند."
آذر ماجدی در رابطه با این صحت گفت: " مساله این نیست که مردم انقلاب میخواهند یا نه. مساله اینست که اگر مردم آزادی میخواهند، اگر برابری بیشتر میخواهند، اگر زنان قرار است آزاد بشنوند و برابر باشند، که باید در همینجا بگویم جنبش زنان در ایران قدرتمندترین جنبش زنان در دنیا است، اگر قرار باشد که جامعه ای آزادتر و برابر تر داشته باشیم و محدودیتی بر لباس پوشیدن نباشد، باید جمهوری اسلامی برود. موسوی مساله نیست. موسوی یکی از مهره های این رژیم است. در زمان نخست وزیری او تعداد بسیاری را اعدام کرده اند. مردم از موسوی عبور خواهند کرد."
رسانه های بین المللی تلاش بسیاری دارند که مبارزه مردم را به طرفداری از موسوی محدود کنند. این بخشی از مهندسی افکار عمومی است که بخشی از شغل شریف این رسانه ها است. همه بوی الرحمن رژیم اسلامی را شنیده اند، دارند سعی میکنند که عواقب آن را محدود کنند. از انقلاب مردم میترسند. از عمیق شدن اعتراضات و مبارزات مردم میترسند. از این رو تصویری بسیار سطحی و غیرواقعی از مبارزات و مطالبات و امیال مردم ارائه میدهند.
مردم ایران حکم به رفتن رژیم اسلامی داده اند. مردم این رژیم را نمیخواهند. زنان میدانند که تا زمانیکه این رژیم پابرجا است نمیتوانند از حجاب خلاصی یابند، رنگ آزادی و برابری را ببینند.


زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
26 خرداد 1388