اطلاعیه شماره 1
در دفاع از "کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن" – یونانهمچنان که در اطلاعیه قبلی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به اطلاع رساندیم، تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر آتن، در ماه جولای 2010 ، دست به تحصن زدند. این تحصن، با تمام کمی و کاستی هایش، سرآغاز دور جديدى از مبارزه علیه وضعیت وخیم پناهندگی در این کشور شد و در اولین قدم بخش مهمی از خواسته هایش، با به رسمیت شناختن حقوق پناهندگی شش نفر از متحصنین، و پیرو آن پایان اعتصاب غذای آنها به نتیجه رسید. تشکیل "کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن" ، یکی از دست آوردهای اين مبارزه است. این کمیته در اولین اقدامش، اقدام به سازماندهی "کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن"، در مقابل بانک صادرات جمهوری اسلامی در این شهر کرده است. بنا بر اطلاعات رسیده به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در این کمپین تعداد 30 پناهجو شرکت دارند.
دفتر پناهنگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این کمپین حمایت میکند و از تمام ابزارهای ممکن برای پیروزی "کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن" و رسیدن به خواسته های انسانی آن استفاده خواهد کرد. دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، تمامی پناهجویان مستقر در یونان و سازمانهای مدافع حقوق انسان در سراسر جهان را به شرکت و حمایت از این کمپین فرا میخواند. دفتر تلاش خواهد کرد تا بیشترین حمایت نهادهای مدافع حقوق انسان، احزاب چپ و مترقی و اتحادیه های کارگری در کشور یونان، را به این کمپین جلب کند.
اخبار و اقدامات این کمپین را در اطلاعیه های بعدی به اطلاع عموم میرسانیم.


آدرسهای تماس با مسئولین "کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن":
امیر عبدلملکی ... abtind@yahoo.com
00306944571834

سمکو محمدی ... smko_asrin@yahoo.com
00306957787317

رضا کمالی
00306959770562

ریبوار قبادی ........gribwar@yahoo.com
00306959637995
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
05 سپتامبر 2010