(اطلاعیه شماره ۲)

علیه اعدام و علیه رژیم صد هزار اعدام!
در ۷ سپتامبر به فراخوان زندانیان سیاسی اعتراضی جهانی را سازمان دهیم!

۷ سپتامبر را به ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام و رژیم صد هزار اعدام گره بزنیم!

 

مردم آزادیخواه

گروهی از زندانیان سیاسی خواستار سازماندهی یک اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامی و بمنظور متوقف کردن و برچیدن بساط اعدام در ایران و جهان شده اند. ما از این فراخوان استقبال میکنیم. و از همه شما نیز میخواهیم که در ۷ سپتامبر در آکسیونهای اعتراضی که به این مناسبت برگزار میشود، وسیعا شرکت کنید. در این اطلاعیه آمده است :

ما زندانیان اسیر در زندانهای ایران، از همه انسانهای آزاده در سراسر جهان درخواست میکنیم که به موقعیت ما در زندانها توجه کرده و بویژه به اوضاع فعلی ما و خطر انجام اعدامهای گسترده در ایران توجه جدی نمایند. ما از درون زندانها پیام خود را به گوش شما میرسانیم. به این امید که با اقدامات و فعالیتهای خودتان، مانع اجرای احکام گسترده اعدام در ایران شوید .
اعدام ناعادلانه است و باید بهر طریق ممکن در ایران و در دنیا ممنوع شود .
در روزها و هفته های اخیر تعدادی از جوانان و تعدادی از فعالین سیاسی متاسفانه در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. هنوز خطر اعدام ١٢ نفر درکرمان ، ٢٠ نفر در مشهد، ٢٦ نفر در کرج و تعداد دیگری در تهران و تبریز و شیراز و دیگر شهرها وجود دارد. ما برای جلوگیری از وقایع دلخراش و غیر قابل تصور، به شما متوسل میشویم. بهر طریق ممکن کاری کنید که این اعدامها اتفاق نیفتد. ما زندانیان محکوم به اعدام و زندانیان اسیر در زندانهای اوین و گوهردشت و سنندج و ارومیه و نقده و کرمانشاه و همه زندانهای ایران از همگان دعوت میکنیم در یک اعتراض دسته جمعی و متحدانه روز ١٦ شهریور برابر با ٧ سپتامبر ٢٠٠٧ در سراسر جهان به میدان بیایند و با شرکت خود در این حرکت اعتراضی کاری کنند که توجه ها در دنیا یکبار دیگر به موقعیت ما جلب شده و از اجرای احکام اعدام جلوگیری کنند. ما زندانیان سیاسی و زندانیان زیر حکم اعدام چشم به انتظار اقدامات شما هستم. اجازه ندهید فاجعه دیگری در ایران تکرار شود. ما احساس خطر میکنیم و هیچ راهی بجز متوسل به شما انسانهای آزاده نداریم .


۱ - مصطفی دریانورد ( سالن ۱ اندرزگاه ۷ زندان اوین ) ۲ - رضا بابا تبار ( سالن ٣ اندرزگاه ۷ زندان اوین ) ٣ - بابک دادبخش ( سالن ٣ اندرزگاه ۷ زندان اوین ) ۴ - فرشید بابایی ورزی ( سالن۱ اندرزگاه ۷ زندان اوین ) ۵ - عبدالرضا نجفیان (سالن ۵ اندرزگاه ۷ زندان اوین ) ۶ - حسین اصغری ( سالن ۱ اندرزگاه ۷ زندان اوین ) ۷ - بهروز جاوید تهرانی ( زندان گوهردشت ) ٨ - علیرضا کرمی خیرآبادی ( زندان گوهردشت ) ۹ - افشین بایمانی ( زندان گوهردشت ) ۱۰ - سعید سنگر (زندان ارومیه ) ۱۱ - ساسان بابایی ) زندان سنندج ) ۱۲ - جعفر ملائکه ( زندان نقده ) ۱٣ - کیوان رفیعی ( بند ۷ زندان اوین ) ۱۴ - محمد حسن فلاحی زاده ( بند ٣۵۰ زندان اوین ) ۱۵ - ابوالفضل جهاندار ( بند ٣۵۰ زندان اوین ) ۱۶ - یاسر مجیدی ( زندان بیرجند ) ۱۷ - علی حیدریان ( بند ٣۵۰ زندان اوین ) ۱٨ - فرزاد کمانگر ( بند ٣۵۰ زندان اوین ) ۱۹ - اکبر سنجابی ( زندان دیزل آباد کرمانشاه ) ۲۰ - پیمان خنجری ( زندان دیزل آباد کرمانشاه ) ۲۱ - خالد هردانی ( زندان رجایی شهر) ۲۲ - ناصر خیر اللهی ( زندان رجایی شهر) ۲٣ - شهرام پور منصوری ( زندان رجایی شهر) ۲۴ - لطیف محمدی ( زندان رجایی شهر) ۲۵ - مصطفی سلیمی ( زندان رجایی شهر) ۲۶ - فرهنگ پور منصوری( زندان رجایی شهر)،   ٣شهریور ١٣٨٦ برابر ٢۵ اوت ٢٠٠٧

مردم آزادیخواه
تنها راه واقعی برای در هم شکستن تهاجم ضد انسانی رژیم اسلامی به جامعه، تنها راه برای نجات جان عزیزانمان از اعدام و شکنجه و زندان سازماندهی مبارزه ای گسترده در مقابله با این تهاجم رژیم اسلامی است. متحدانه در اعتراضات ۷ سپتبامبر در مقابل سفارتخانه رژیم اسلامی و در مراکز اصلی شهرهای اروپا شرکت کنید.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در عین حال از همگان میخواهد که اعتراض ۷ سپتامبر را به ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام گره بزنند. ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. این روز را باید در عین حال به روز جهانی علیه رژیم صد هزار اعدام تبدیل کرد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳۰ اوت ۲۰۰۷

۱۰ اکتبر را به روز جهانی
علیه رژیم ۱۰۰ هزار اعدام تبدیل کنیم!

۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی علیه مجازات اعدام است. در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷ سازمان عفو بین الملل، "ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام" و ان جی او ها، قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر "توقف اعدام در جهان" ارائه خواهند کرد. این اقدام تلاشی در جهت لغو مجازات اعدام در جهان است.

اعدام جنایت سازمان یافته دولتی است. قتل عمد دولتی است. اعدام یک ابزار طبقات حاکم برای کنترل و به انقیاد در آوردن جامعه و سربزیر نگهداشتن مردم معترض است. کشتن عامدانه و گرفتن حق حیات انسانها، به هر دلیل و بهانه ای، حق هیچ دولت و قدرتی نیست. یک رکن تلاش ما برای برپایی نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع برای برچیدن بساط شنیع اعدام و لغو مجازات اعدام در جوامع بشری است.
رژیم اسلامی حکومت صد هزار اعدام و کشتارهای تکان دهنده است. خرداد شصت و شهریور شصت و هفت نمونه های برجسته عملکرد این دستگاه جنایت اسلامی است. جمهوری اسلامی حکومت سمبل

مجازات اعدام در جهان است. مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان، نمیتواند بدون سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه علیه رژیم اسلامی صد هزار اعدام در ایران به پیش برده شود. ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. باید جمهوری اسلامی را در اینروز در پیشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشید. باید جهان یکصدا رژیم طالبانهای ایران را با تمام کراهتش محکوم کنند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در کنار تلاش جهانی برای لغو مجازات اعدام، ۱۰ اکتبر را روز مبارزه با حکومت سمبل اعدام یعنی جمهوری اسلامی اعلام میکند. حزب از تمامی نیروهای آزادیخواه، انساندوست، و پیشرو میخواهد که دراین روز متحدانه علیه اعدام و رژیم اسلامی اعدام به میدان بیایند. این روز تریبون بشریتی است که برای رهائی از بربریت تلاش میکند. در اینروز باید تظاهراتها و میتینگهای بزرگی در نقد و افشای مجازات اعدام در خیابانها و سالنهای اجتماعات برگزار شود. مبارزه برای "توقف مجازات اعدام" و لغو آن، باید با خواست مشخص و فوری؛ لغو تمامی احکام اعدام صادر شده توسط رژیم اسلامی، و برچیدن چوبه های دار گره بخورد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری بویژه از تمامی فعالین اجتماعی و نیروها و نهادهای مخالف اعدام در ایران میخواهد که برای برگزاری این روز از هم اکنون دست به کار شوند.

کمونیسم کارگری منصور حکمت پرچمدار مبارزه برای برچیدن مجازات اعدام در ایران است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برافراشتن قویتر این پرچم و سازماندهی مبارزه ای قدرتمند و اجتماعی علیه اعدام در ایران و جهان را، وظیفه فوری تمامی نیروهای جنبش کمونیسم کارگری میداند و به سهم خود برای تقویت و پیروزی این مبارزه تلاش میکند.

مرگ بر رژیم صد هزار اعدام!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۲ اوت ۲۰۰۷