موفقیت اعتراض پناهندگان متحصن در ترکیه

همبستگی بین المللی در دفاع از مطالبات برحق هفت پناهجوی ایرانی و افغانستانی در شهر "وان" ترکیه ، کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را مجبور به گردن نهادن به خواسته های این پناهندگان نمود.
دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری ، در اطلاعیه قبلی خود در این خصوص به اطلاع عموم رساند که : " هفت پناهجو، از جمله یک زن افغانستانی در ترکیه ، از ساعت نه صبح امروز سه شنبه ، بیست و نهم مارس ۲۰۱۱ ، در مقابل درب سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ، دست به اعتصاب غذا زدند. این پناهجویان در شرایطی مجبور به اعتصاب غذا شده اند که حق پناهندگی آنان  توسط سازمان ملل متحد ، به رسمیت شناخته شده است.  بنا بر گزارش رسیده به  دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری ، با گذشت چهار سال از  گرفتن حق پناهندگی برخی از این پناهجویان ،تاکنون انتقال آنان به کشور امن ثالث ، به دلایل واهی انجام نپذیرفته است".
بنابر اخبارمنتشر شده توسط اعتصاب کنندگان در مقابل دفتر یو ان در وان ترکیه‌ ، "در نتیجه‌ این فشار داخلی (ترکیه‌) و بین المللی ، هیئتی از دفتر مرکزی یو ان در آنکارا با مسئولیت خانم " لرزان" به‌ منظور مذاکره‌ با اعتصاب غذا کنندگان وارد وان شد و طی چند نشت حضوری و مکالمات‌ تلفنی در روز های یکشنبه و دوشنبه گفتند که‌ بر مشکلات ما واقفند و متعهد شدند که‌ به‌ مطالبات ما در اولین فرصت ممکن جامه‌ عمل بپوشانند" ... همچنین در ادامه این خبر آمده است : "در همینجا به‌ اعتصاب غذای خود پایان میدهیم و مبارزه‌ خود را تا تحقق کامل تعهدات یو ان در اشکال مختلف ادامه‌ خواهیم داد".
دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری ، ضمن تبریک به پناهندگان متحصن و تمامی سازمانها ، نهادها ، رسانه ها و شخصیتهای مدافع حقوق انسان که در موفقیت تا کنونی این کمپین دخیل بودند ، اعلام میدارد که این کمپین هنوز به فرجام نهائی خود نرسیده است و تا انتقال این پناهندگان به کشور امن سوم ، ادامه خواهد داشت.

زنده باد حقوق جهان شمول انسان
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
05 آوریل 2011