اوضاع جهنمی متحصنین در کردستان عراق!
به این وضعیت باید پایان داد!

بنا بر اخبار رسیده به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری ، امروز دوشنبه سوم ژانویه 2011 ، یکی از متحصنین در چادرهای کمپین اعتراضی پناهجویان ایرانی در کردستان عراق (اربیل) ، بخاطر درد زایمان ، به بیمارستان منتقل شده و چند ساعت بعد ، نوزادش به دنیا آمده است . این کودک در شرایطی به دنیا آمده که پدر و مادرش ، بیش از سه ماه گذشته را در چادر و در اعتراض به وضعیت اسفبار زندگی و بلاتکلیفی پرونده پناهندگیشان ، بسر میبرند. این نوزاد و والدینش ، سرپناهی بجز چادرهای تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در کردستان عراق ندارند.
در جهانی که ثروت و مواهب حاصل از دسترنج کارگران و زحمتکشان ، قادر به مرفه کردن ده ها برابر جمعیت جهان است ، ما شاهد درد و رنج و بدبختی میلیونها انسان هستیم که درغیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند و این در حالی است که اقلیتی انگل در جامعه ، تحت عنوان دولت ، پلیس و صاحبان سرمایه و ابزار تولید ، تمامی این مواهب را در اختیار و کنترل دارند .
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، در چندین اطلاعیه ، مصاحبه رادیوئی و نامه سرگشاده به سازمان ملل ، همگان را در جریان وضعیت بحرانی زندگی پناهجویان ایرانی متحصن در کردستان عراق قرار داده است ، در طول مدت این تحصن ، سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در عراق ، کوچکترین توجهی به مطالبات برحق آنان نکرده و تا کنون با وعده های بی اساس ، پاسخ آنان را داده است. این پناهجویان در شرایط بسیار بحرانی بسر میبرند ، به گونه ای که برای تامین مایحتاج روزمره شان، از جمله ، غذا ، آب و وسایل گرمائی در مزیقه هستند.
ما بار دیگر ، تمامی سازمانها ، نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق انسان را به اعتراض علیه وضعیت اسفبار زندگی این پناهجویان و دفاع از مطالبات انسانی آنان فرا میخوانیم .
آدرسهای تماس با سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر اربیل – عراق :
lynchc@unhcr.org      Mr.Charles Lynch  
 elhajj@unhcr.org        Ms Darine El hajj    Erbil  --   Protection Officer
Mob (  +964 750 7922981  )
Landline (+964 66 2250961/2/3/4/5 - Ext: 2866)
abdullah@unhcr.org   Mr. Hawre Abdollah  erbil   00964 750 4455829  
salihb@unhcr.org    Ms.Bayan Salih  erbil           00964 750 4523501  
baban@unhcr.org     Ms Lana Baban  Amman
kashour@unhcr.org   Ms.Maha Kashour
ennis@unhcr.org        Carolyn Ennis
شماره تلفن تماس با پناجویان متحصن:
009647705490945

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
سوم ژانویه 2011