اطلأعیه شماره یک، دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

آغاز بکار کمپین
"علیه طرح فاشیستی پاکسازی یونان از پناهجویان "

دولت یونان طی‌ روزهای گذشته، طرح و سياست فاشيستى "پاکسازی یونان از مهاجرین" را به اجرا گذشته است. بنا بر اخبار دریافتی به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، هزاران پلیس امنیتی در سطح شهرها، ایستگاه‌های قطار، اتوبوسها، جزایر و بنادر یونان مستقر شده و هزاران پناهجو را دستگیر و به کمپ‌های حومه شهر آتن انتقال داده اند. بهانه این اقدام فاشیستی، به قتل رساندن یک شهروند یونانی توسط یک مهاجر اهل پاکستان است. با اينکه اظهارت بسيارى از پناهجویان از کذب بودن این خبر سخن ميگويد٬ اما حتى اگر خبر درست باشد چنين سياستى را ابدا توجيه نميکند. اين اقدام فاشيستى و تهاجم گسترده و پاکسازى قومى همانقدر "موجه" است که اقدام رژيم اسلامى در يزد در تهاجم به مهاجرين افغانستانى به بهانه اى مشابه. اين سياست ارتجاعى را بايد متحدانه شکست داد.  

فضای شهرها و جزیره‌های یونان بشدت امنیتی گزارش شده است. پلیس و لباس شخصی‌ ها، در اکثر خیابانها مستقر شده و پناهجویان و مهاجرین دستگیر شده را به کمپ‌های تحت حفاظت پلیس و ارتش این کشور انتقال میدهند. بنا بر همین گزارش، حتی کسانی‌ که دارای اقامت یا اقامت موقت هستند نیز دستگیر و به این بازداشتگاه‌ها منتقل میشوند. بنا بر اخبار دریافتی از بازداشتگاه‌های یونان تاکنون، بیش از ۱۰۰۰ پناهجوی فاقد اقامت، به کشور ترکیه و یا کشورهایی که از آنجا به یونان آمده اند، بازگردانده شده اند. در همین راستا، شبکه‌های تلویزیونی و رادیوئى و رسانه هاى دست راستى یونان، تبلیغات وسیعی علیه مهاجرین را آغاز کرده اند و تلاش دارند که اقدام فاشيستى دولت را منطبق بر "تمایل عمومی شهروندان یونان" توضيح دهند. علاوه بر اینها، در متن اين فضاى فاشيستى٬ تعرض وحشیانهٔ گروههاى راسيستى به پناهجویان در برخی‌ محلات شهر آتن تشديد شده است.

در یونان یک فاجعه انسانی‌ در جريان است. اين تعرضى به طبقه کارگر و بشريتى است که در همان يونان مدتهاست عليه راست افراطى و دولت هاى نوکر بانک جهانى تظاهرات و قيام کرده اند. ما همواره خود را در کنار طبقه کارگر و مردم انقلابى يونان و عليه سياستهاى دولتهاى دست راستى يونان و نيروهاى فاشيستى و راسيستى بوده ايم. در اين کمپين نيز با اتکا به همين نيروها دولت ارتجاعى و طرح فاشيستى اش را به شکست ميکشانيم.

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، آغاز بکار کمپین "علیه طرح فاشیستی پاکسازی یونان از پناهجویان" را اعلام ميکند. ما دولت يونان و اين سياست فاشيستى و سرکوب و دستگيرى پناهجويان را شديدا محکوم ميکنيم و با تمام قوا تلاش ميکنيم که اين طرح را به شکست بکشانيم. ما قاطعانه و در کنار نيروهاى آزاديخواه در يونان و سراسر جهان٬ از حقوق پناهجویان در این کشور از هر طریق ممکن دفاع خواهيم کرد.

دفتر پناهندگی حزب، با توجه به شرایط ویژه کنونی، به پناهجویان در کشور یونان تصويه ميکند که گروههاى دفاع از خود در مقابل تهاجم راسيستها تشکيل دهند. در اين اوضاع بايد تعرض را با تعرض پاسخ داد و از امکانات نيروهاى انقلابى و مردم شريف در يونان نهايت استفاده را عليه سياستهاى راست افراطى بعمل آورد.

اين طرح بنا به ماهيت ضد انسانى و کثيف آن و بدليل شرايط ويژه سياسى يونان بسرعت شکست ميخورد. مهر اين شکست را بايد اعتراض راديکال بر پيشانى دولت ارتجاعى يونان بکوبد و موقعيت پناهجويان را ايمن کند.

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، تمامی‌ احزاب، نهادها، سازمانها و شخصیتهای مدافع حقوق انسان را به حمایت و حضور فعال در این کمپین فرا میخواند و از همگان ميخواهد تا از هر طریق ممکن، اقدامات عاجلی را در این خصوص در دستور کار قرار دهند .

اخبار و اطلاعاتتان را برای ما از طریق ایمیل sirvan_qaderi@yahoo.com ارسال کنید . در صورت دستگیری و خطر دیپورت با شماره تلفن (۲۴ ساعته) ۰۰۴۴۷۴۴۶۱۳۵۸۵۷، ارتباط بگیرید.

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٠ آگوست ۲۰۱۲ - ٢٠ مرداد ۱۳۹۱