مرگ ده ها پناهجوی ایرانی و عراقی در جزیره "کریسمس استرالیا"بنا بر گزارشات منتشر شده ، در اولین ساعات چهارشنبه پانزدهم دسامبر 2010 ، قایق حامل بیش از هفتاد پناهجوی ایرانی و عراقی ، درجزیره کریسمس در استرالیا ، به دلیل برخورد با صخره های ساحلی این جزیره ، غرق شد. بنا بر گزارش روزنامه "مترو" چاپ انگلستان ، بیش از پنجاه تن از این پناهجویان که در میان آنها ، تعدادی کودک سه تا پنج ساله نیز مشاهده شده است ، قربانی این تراژدی هولناک شده اند. بنا بر گزارش شاهدان عینی منعکس شده در تلویزیون استرالیا ، نیروی دریائی مستقر در جزیره کریسمس ، آگاهانه اجازه نزدیک شدن قایق حامل  این پناهجویان را به صخره های مرگبار ساحلی داده است.
جزیره کریسمس ، در ۲۶۰۰ کیلومتری شمال غرب استرالیا و ۳۶۰ کیلومتری جنوب اندونزی در اقیانوس هند قرار دارد و نخستین مقصد پناهجویانی است که عمدتا از کشورهای خاور میانه از جمله ایران ، افغانستان و عراق به این کشور پناهنده میشوند ، این پناهجویان ،  پس از ورود به خاک استرالیا ، به بازداشتگاه جزیره کریسمس فرستاده می‌شوند تا پرونده پناهندگی آنان مورد بررسی قرار بگیرد ، که متاسفانه ، سالهادر بلاتکلیفی و بی حقوقی مطلق بسر میبرند.
دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری ، ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این حادثه ، اعلام میدارد که ، این پناهجویان اولین قربانیانی نیستند که در راه فرار از شرایط اختناق ، کشتار ، فقر، بی حقوقی و برای دست یابی به یک زندگی بهتر ، جان میدهند، و با تاسف بیشتر باید گفت که آخرین آنها هم نخواهند بود. درنظامی که کلیه مناسبات و قوانین سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن ، بر مبنای سود و بازار صاحبان و دولتهای سرمایه داری باشد ، قربانیان آن نیز، بی دفاع ترین اقشار جوامع هستند.
این دست از اتفاقات ، بلایا و یا تصادفات طبیعی نیستند ، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای غیر انسانی دولتها و بازارهای غربی ، جهت سودآوری بیشتر سرمایه است که منجر به کنترل شدید مسیرهای عبور پناهجویان و به وقوع پیوستن اینچنین تراژدی های هولناکی میشود . سیاست کنترل مرگبار مسیرهای ورود به کشورهای به اصطلاح "امن" غربی ، در دوران بحران سرمایه داری ، دامنه عمق بیشتری نیز به خود خواهد گرفت و متاسفانه باید گفت که بر میزان تلفات انسانی نیز خواهد افزود.
دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری ، تمامی احزاب ، سازمانها و شخصیتهای ، مترقی و مدافع حقوق انسان را به محکومیت سیاستهای غیر انسانی دول غربی در کنترل مرگبار مسیرهای عبور پناهجویان و همچنین ، شرایطی که روزانه منجر به مرگ ده ها پناهجو در کشورهای مختلف میشود ، فرا میخواند.


دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
هفدهم دسامبر 2010